30+ bästa Selenium-handledningar: Lär dig Selenium med verkliga exempel

En komplett lista över de bästa Selenium-handledningarna för att lära sig och behärska Selenium från början:

Efter flera ofta förekommande önskemål från STH:s läsare har vi idag äntligen lanserar vår kostnadsfria Selenium-handledningsserie I denna Selenium-utbildningsserie kommer vi att täcka alla Selenium-testkoncept och dess paket i detalj med lättförståeliga praktiska exempel.

De här Selenium-handledningarna är till hjälp för nybörjare och avancerade Selenium-användare. Vi börjar med de grundläggande Selenium-koncepten och går sedan successivt vidare till avancerade ämnen som skapande av ramar, Selenium Grid och Cucumber BDD.

En fullständig lista över Selenium-utbildningarna i denna serie:

Grundläggande information om selen:

 • Handledning #1 : Introduktion till Selenium-testning (Måste läsa)
 • Handledning nr 2 : Selenium IDE-funktioner, nedladdning och installation av Selenium
 • Handledning nr 3 : Mitt första Selenium IDE-skript (Måste läsa)
 • Handledning #4 : Skapa ett skript med Firebug och dess installation
 • Handledning #5 : Lokatortyper: ID, ClassName, Namn, Länktext, Xpath
 • Handledning #6 : Lokaliseringstyper: CSS Selector
 • Handledning #7 : Lokalisering av element i Google Chrome och IE

Selenium WebDriver:

 • Handledning #8 : Introduktion till Selenium WebDriver (Måste läsa)
 • Handledning #9 : Installation av Selenium WebDriver med eclipse
 • Handledning #10 : Mitt första Selenium WebDriver-skript (Måste läsa)
 • Handledning #11 : Introduktion till JUnit
 • Handledning #12: Introduktion till TestNG (Måste läsa)
 • Handledning #13 : Hantering av drop-downs
 • Handledning #14 : Kommandon för looping och villkorliga kommandon
 • Handledning #15 : Explicita och implicita väntetider
 • Handledning #16 : Hantering av varningar/popups
 • Handledning #17 : Vanligt använda kommandon
 • Handledning #18 : Hantering av webbtabeller, ramar och dynamiska element
 • Handledning nr 19 : Hantering av undantag

Selenium-ramverket:

 • Handledning nr 20 : De mest populära ramverken för testautomatisering (Måste läsa)
 • Handledning nr 21 : Selenium Framework Creation & Tillgång till testdata från Excel (Måste läsa)
 • Handledning nr 22 : Skapa generiska verktyg och Testsuite
 • Handledning nr 23 : Användning av Apache ANT
 • Handledning nr 24 : Skapa ett Selenium Maven-projekt
 • Handledning nr 25 : Användning av Hudson-verktyget för kontinuerlig integration

Avancerat selen:

 • Handledning #26 : Loggning i Selenium
 • Handledning nr 27 : Tips och tricks för Selenium Scripting

 • Handledning #28 : Testning av databaser med Selenium WebDriver
 • Handledning #29 : Introduktion till Selenium Grid (Måste läsa)
 • Handledning nr 30 : Automatiseringstestning med Cucumber och Selenium Del -1
 • Handledning nr 31 : Integration av Selenium WebDriver med Cucumber Del -2
 • Handledning #32: Assertioner i Selenium med hjälp av Junit och TestNG ramverk
 • Handledning nr 33: Selenium Assertion Examples - praktiska tillämpningar i projekt
 • Handledning nr 34: Page Object Model i Selenium utan att använda Page Factory
 • Handledning #35: Page Object Model i Selenium med hjälp av Page Factory
 • Handledning nr 36: Nyckelordsdrivna ramverk i Selenium med exempel
 • Handledning #37: Vad är Hybrid Framework i Selenium?
 • Handledning #38: Hur man hanterar Windows Pop Up i Selenium med AutoIT
 • Handledning #39: Tekniker för felsökning i Selenium
 • Handledning #40: Hantering av IFrames med Selenium WebDriver SwitchTo() metoden
 • Handledning #41: XPath-funktioner för dynamisk Xpath i Selenium
 • Handledning #42: Xpath Axes för dynamisk Xpath i Selenium
 • Handledning #43: WebDriver-lyssnare i Selenium
 • Handledning #44: Hur man väljer kryssrutan i Selenium med exempel
 • Handledning #45: Hur man hanterar scrollbar i Selenium Webdriver
 • Handledning #46: Hur man tar en skärmdump i Selenium
 • Handledning #47: Hur väljer man radioknappar i Selenium WebDriver?
 • Handledning #48: Selenium Actions: Hantera dubbel & högerklick i Selenium
 • Handledning #49: Hur man laddar upp en fil med Selenium Webdriver - 3 metoder

Selenium-tips och förberedelser för intervjuer:

 • Handledning nr 50 : Selenium-projektets testinsats uppskattning
 • Handledning nr 51 : Frågor och svar från Selenium-intervjuer

Hur börjar man lära sig Selenium?

Det här är det bästa tillfället att börja lära sig Selenium-testning på egen hand med hjälp av denna kostnadsfria Selenium-utbildningsserie. Läs handledningar, öva på exempel hemma och ställ dina frågor i kommentarsfältet i respektive handledning. Vi kommer att ta itu med alla dessa frågor.

Det här är vårt genuina försök att hjälpa dig att lära dig och behärska ett av de mest populära verktygen för mjukvarutestning!

Introduktion till Selenium

Vi är mycket glada över att kunna lansera ännu en serie med handledningar för utbildning i programvarutestning. Syftet med denna handledning är att göra dig till expert på en av de mest använda lösningarna för automatisering av programvarutestning, Selenium.

I den här serien kommer vi att titta på de olika aspekterna av Selenium. Selenium är inte bara ett verktyg, utan ett kluster av oberoende verktyg. Vi kommer att titta på några av Selenium-verktygen i detalj med praktiska exempel där det är möjligt.

Innan du börjar läsa denna spännande och användbara serie, låt oss ta en titt på vad den har att erbjuda dig.

Varför selen?

De nuvarande industritrenderna har visat att det finns en massrörelse mot automatiserad testning, vilket innebär att en mängd repetitiva manuella testscenarier har lett till en efterfrågan på att införa en praxis för att automatisera dessa manuella scenarier.

Det finns flera fördelar med att införa automatiseringstest; låt oss ta en titt på dem:

 • Stödjer utförandet av upprepade testfall
 • Hjälper vid testning av en stor testmatris
 • Aktiverar parallellt utförande
 • Uppmuntrar till obevakat utförande
 • Förbättrar noggrannheten och minskar därmed de mänskligt genererade felen.
 • Sparar tid och pengar

Alla dessa fördelar resulterar i följande:

 • Hög avkastning på investerat kapital
 • Snabbare GoTo marknad

Det finns flera fördelar med automatiseringstestning som är välkända och som det talas mycket om i branschen för programvarutestning.

En av de vanligaste frågorna i samband med detta är -

 • Vilket är det bästa verktyget för att automatisera mina tester?
 • Finns det en kostnad för detta?
 • Är det lätt att anpassa?

Ett av de bästa svaren på alla ovanstående frågor för att automatisera webbaserade applikationer är Selenium:

 • Det är en öppen källkod
 • Det har en stor användarbas och hjälpande gemenskaper.
 • Den är kompatibel med flera webbläsare och plattformar
 • Den har en aktiv utveckling av förvaringsutrymmen.
 • Den stöder flera språkimplementationer

Första titt på Selenium

Selenium är en av de mest populära sviterna för automatiserad testning. Selenium är utformad för att stödja och uppmuntra till automatiserad testning av funktionella aspekter av webbaserade applikationer och ett brett utbud av webbläsare och plattformar. På grund av att det finns i open source-samhället har det blivit ett av de mest accepterade verktygen bland testproffs.

Selenium stöder ett stort antal webbläsare, tekniker och plattformar.

Komponenter av selen

Selenium är inte bara ett enskilt verktyg eller ett verktyg, utan snarare ett paket med flera testverktyg, vilket gör att det kallas för en svit. Varje verktyg är utformat för att tillgodose olika krav på testning och testmiljöer.

Paketet består av följande uppsättning verktyg:

 • Selenium integrerad utvecklingsmiljö (IDE)
 • Selenium Fjärrkontroll (RC)
 • Selenium WebDriver
 • Selenium Grid

Selenium RC och WebDriver är tillsammans kända som Selenium RC och WebDriver. Selen 2 . Selen RC Enbart kallas också för Selen 1 .

Kort introduktion till Seleniumversioner

Selen Core

Selenium är ett resultat av det ständiga arbetet av en ingenjör vid namn Jason Huggins från ThoughtWorks Eftersom han var ansvarig för testningen av en intern tids- och utgiftsapplikation insåg han behovet av ett verktyg för automatiserad testning för att bli av med repetitiva manuella uppgifter utan att kompromissa med kvalitet och noggrannhet.

Som ett resultat av detta byggde han ett JavaScript-program som heter " JavaScriptTestRunner " i början av 2004 som automatiskt kunde styra webbläsarens åtgärder, vilket verkade mycket likt en användares kommunikation med webbläsaren.

Därefter började Jason demonstrera verktyget för en stor publik. Så småningom inleddes diskussionerna om att kategorisera verktyget i en kategori med öppen källkod och dess potential att växa som ett återanvändbart testramverk för andra webbaserade program.

Verktyget fick senare namnet " Selen Core ".

Selenium IDE (Selenium Integrated Deve lopment Environment)

Selenium IDE utvecklades av Shinya Kasatani. När han studerade Selenium Core insåg han att denna JavaScript-kod kan utökas för att skapa en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) som kan anslutas till Mozilla Firefox. Denna IDE kunde spela in och spela upp användarens handlingar i en Firefox-instans som den var ansluten till. Senare blev Selenium IDE en del av Selenium-paketet iSenare visade sig detta verktyg ha ett stort värde och en stor potential för samhället.

Selenium IDE är det enklaste och lättaste av alla verktyg i Selenium-paketet. Funktionerna för inspelning och uppspelning gör det exceptionellt lätt att lära sig med minimala kunskaper om något programmeringsspråk. Selenium IDE har flera fördelar, men också några nackdelar, vilket gör det olämpligt att använda det för mer avancerade testskript.

Fördelar och nackdelar med Selenium IDE:

Nackdelarna med IDE är egentligen inte nackdelar med Selenium, utan snarare begränsningar av vad IDE kan åstadkomma. Dessa begränsningar kan övervinnas genom att använda Selenium RC eller WebDriver .

Selenium RC (Selenium Remote Control)

Selen RC är ett verktyg skrivet i Java som gör det möjligt för en användare att konstruera testskript för en webbaserad applikation i vilket programmeringsspråk som helst. Selenium RC kom som ett resultat av att övervinna de olika nackdelarna med Selenium IDE eller Core .

De kryphål och begränsningar som infördes när man använde Selenium Core gjorde det svårt för användaren att utnyttja verktygets fördelar fullt ut, vilket gjorde testprocessen besvärlig och långtgående.

En av de viktigaste restriktionerna var Samma ursprungspolicy.

Problem med principen om samma ursprung:

Problemet med Same Origin Policy är att den inte tillåter åtkomst till ett dokuments DOM från ett annat ursprung än det ursprung som vi försöker komma åt dokumentet.

Ursprunget är en sekventiell kombination av schema, värd och port för URL:n. För URL:n //www.seleniumhq.org/projects/ är ursprunget t.ex. en kombination av HTTP, seleniumhq.org och 80.

Selenium Core (JavaScript-program) kan därför inte få tillgång till elementen från ett annat ursprung än det där det startades.

Om jag t.ex. har startat JavaScript-programmet från "//www.seleniumhq.org/" kan jag få tillgång till sidorna inom samma domän, t.ex. "//www.seleniumhq.org/projects/" eller "//www.seleniumhq.org/download/". Andra domäner som google.com och yahoo.com är inte längre tillgängliga.

För att testa en applikation med Selenium Core måste man alltså installera hela applikationen på Selenium Core och en webbserver för att lösa problemet med principen om samma ursprung.

För att styra principen om samma ursprung utan att behöva göra en separat kopia av den testade applikationen på Selenium Core, Selenium fjärrkontroll Medan Jason Huggins demonstrerade Selenium föreslog en annan kollega på ThoughtWorks, Paul Hammant, en lösning för att kringgå policyn för samma ursprung och ett verktyg som kan kopplas ihop med ett valfritt programmeringsspråk. Selenium RC kom alltså till stånd.

Till skillnad från Selenium IDE stöder Selenium RC ett stort antal webbläsare och plattformar.

Beskrivning av arbetsflödet

 • Användaren skapar ett testskript i det önskade programmeringsspråket.
 • För varje programmeringsspråk finns det ett särskilt klientbibliotek.
 • Klientbiblioteket skickar testkommandona till Selenium-servern.
 • Selenium-servern avkodar och omvandlar testkommandona till JavaScript-kommandon och skickar dem till webbläsaren.
 • Webbläsaren utför kommandona med Selenium Core och skickar resultaten tillbaka till Selenium-servern.
 • Selenium-servern levererar testresultaten till klientbiblioteket.

Det finns några förutsättningar som måste vara på plats innan du skapar Selenium RC-skript:

 • Ett programmeringsspråk - Java, C#, Python etc.
 • En integrerad utvecklingsmiljö - Eclipse, Netbeans etc.
 • Ett testramverk (valfritt) - JUnit, TestNG etc.
 • Och Selenium RC-installation naturligtvis

Fördelar och nackdelar med selen RC:

I följande figur kan du läsa mer om fördelarna och nackdelarna med Selenium RC.

Selenium Grid

Med Selenium RC har livet för en testare alltid varit positivt och gynnsamt tills de framväxande trenderna höjde en efterfrågan på att utföra samma eller olika testskript på flera plattformar och webbläsare samtidigt för att uppnå distribuerat testutförande, testning i olika miljöer och spara utförandets tid anmärkningsvärt. Selenium Grid kom in i bilden.

Selenium Grid introducerades av Pat Lightbody för att tillgodose behovet av att utföra testsviterna på flera plattformar samtidigt.

Selenium WebDriver

Selenium WebDriver skapades av ännu en ingenjör på ThoughtWorks vid namn Simon Stewart år 2006. WebDriver är också ett webbaserat testverktyg med en subtil skillnad mot Selenium RC. Eftersom verktyget byggdes på den grundläggande principen där en isolerad klient skapades för varje webbläsare, krävdes inget tungt JavaScript-arbete. Detta ledde till en kompatibilitetsanalys mellan Selen RC och WebDriver Som ett resultat av detta utvecklades ett mer kraftfullt automatiserat testverktyg som heter Selen 2 .

WebDriver är ett rent och rent objektorienterat ramverk. Det utnyttjar webbläsarens naturliga kompatibilitet för automatisering utan att använda någon perifer enhet. Med den ökande efterfrågan har det fått en stor popularitet och användarbas.

Fördelar och nackdelar med Selenium WebDriver:

Se följande figur för mer information om fördelarna och nackdelarna med WebDriver.

Selen 3

Selen 3 är en avancerad version av Selen 2 Det är ett verktyg som är inriktat på automatisering av mobil- och webbapplikationer. När vi säger att det stöder mobiltestning menar vi att WebDriver API har utökats för att tillgodose behoven av testning av mobilapplikationer. Verktyget förväntas lanseras snart på marknaden.

Miljö och teknik Stack

Med varje nytt verktyg i Selenium-serien blir miljöer och tekniker mer kompatibla. Här är en uttömmande lista över miljöer och tekniker som stöds av Selenium-verktyg.

Webbläsare som stöds

Programmeringsspråk som stöds

Operativsystem som stöds

Ramverk för testning som stöds

Slutsats

I den här handledningen har vi försökt att göra dig bekant med Selenium-sviten genom att beskriva dess olika komponenter, användningsområden och deras fördelar gentemot varandra.

Här är kärnan i denna artikel.

 • Selenium är en svit med flera automatiserade testverktyg som alla tillgodoser olika testbehov.
 • Alla dessa verktyg faller under samma kategori med öppen källkod och stöder endast webbaserad testning.
 • Selenium-sviten består av fyra grundläggande komponenter; Selenium IDE, Selenium RC, WebDriver och Selenium Grid .
 • Användaren förväntas välja rätt Selenium-verktyg för sina behov.
 • Selenium IDE distribueras som en Firefox-plugin och är lättare att installera och använda. Användaren behöver inte ha några förkunskaper i programmering. Selenium IDE är ett idealiskt verktyg för en naiv användare.
 • Selenium RC är en server som gör det möjligt för användaren att skapa testskript i önskat programmeringsspråk och att utföra testskript i ett stort antal webbläsare.
 • Selenium Grid ger Selenium RC ytterligare en funktion genom att distribuera testskriptet på olika plattformar och webbläsare samtidigt för utförande, vilket innebär att master-slave-arkitekturen implementeras.
 • WebDriver är ett helt annat verktyg som har flera fördelar jämfört med Selenium RC. Selenium RC och WebDriver är en sammanslagning av Selenium RC och WebDriver som också kallas Selenium 2. WebDriver kommunicerar direkt med webbläsaren och använder den ursprungliga kompatibiliteten för att automatisera.
 • Selenium 3 är det mest efterlängtade tillägget till Selenium-sviten som ännu inte har lanserats på marknaden. Selenium 3 uppmuntrar starkt till mobiltestning.

I nästa handledning diskuterar vi grunderna för Selenium IDE, dess installation och funktioner. Vi kommer också att ta en titt på de grundläggande terminologierna och nomenklaturerna för Selenium IDE.

Nästa Selenium Tutorial : Introduktion till Selenium IDE och dess installation med en detaljerad studie av alla funktioner i Selenium IDE (kommer snart)

En kommentar till läsarna : Vår nästa handledning i Selenium-utbildningsserien är i bearbetningsläge, men under tiden kan du utforska lite om Selenium-sviten och dess verktyg genom att titta på dess officiella webbplats.

Om författarna:

Shruti Shrivastava (vår huvudförfattare för den här serien), Amaresh Dhal och Pallavi Sharma hjälper oss att ge våra läsare den här serien.

Håll dig uppdaterad och dela med dig av dina åsikter, kommentarer och kunskaper. Säg till om du tycker att vi har missat något, så att vi kan ta med det i våra kommande handledningar.

Rekommenderad läsning

  Scrolla till toppen