Čo je otočný diagram v programe Excel a ako ho vytvoriť

Tento praktický návod vysvetľuje, čo je to Pivot Chart a ako ho vytvoriť a prispôsobiť. Uvidíme tiež rozdiel medzi Pivot Chart a tabuľkou:

Grafy sa považujú za jeden z najlepších spôsobov prezentácie správy. Pomáhajú nám pochopiť a analyzovať údaje jednoduchším spôsobom. Pivotné grafy v programe Excel nám poskytujú vizuálne znázornenie údajov rôznymi spôsobmi.

V tomto návode sa naučíme všetky podrobnosti, ktoré sú potrebné na prácu s otočnými grafmi v programe Excel. Vytvorenie grafov rôznych typov, formátovanie ich rozloženia, pridávanie filtrov, pridávanie vlastných vzorcov a používanie formátu jedného grafu na iný graf patriaci do rôznych otočných tabuliek.

Čo je to otočný diagram v programe Excel

Otočný graf v programe Excel je vizuálne znázornenie údajov. Poskytuje celkový obraz o vašich nespracovaných údajoch. Umožňuje analyzovať údaje pomocou rôznych typov grafov a rozložení. Považuje sa za najlepší graf počas obchodnej prezentácie, ktorá zahŕňa obrovské množstvo údajov.

Otočný diagram Vs tabuľka

Otočná tabuľka nám poskytuje spôsob, ako zhrnúť rozsiahle údaje do matice podobnej mriežke. Môžete si vybrať polia, ktoré chcete v tabuľke použiť pre riadky a stĺpce. Otočný graf nám poskytuje grafické znázornenie otočnej tabuľky. Môžete si vybrať z viacerých rozložení a typov grafov.

Tento graf tiež sumarizuje údaje. Pre zdroj údajov môžete vytvoriť otočnú tabuľku aj graf a pracovať s nimi súčasne. To znamená, že zmeny vykonané v otočnej tabuľke sa premietnu do grafu a naopak.

Zdroj údajov

Nižšie je uvedená vzorka zdroja údajov, ktorá bude použitá v tomto učebnom texte. Kliknutím na odkaz si stiahnete vzorku_Data Pivot Chart

ID objednávky Dátum objednávky Názov produktu Región Mesto Množstvo Celková cena
1 03-01-2020 Obyčajné súbory cookie Sever New York 33 444.66
2 04-02-2012 Cukrové cookies Južná Lima 432 346.33
3 05-04-2018 Oplatky Východ Boston 33 32.54
4 06-05-2019 Čokoláda Západ Dubová krajina 245 543.43
5 07-07-2020 Zmrzlina Sever Chicago 324 223.56
7 09-09-2020 Obyčajné súbory cookie Východ Washington 32 34.4
8 10-11-2020 Cukrové cookies Západ Seattle 12 56.54
9 11-12-2017 Oplatky Sever Toronto 323 878.54
10 12-14-2020 Čokoláda Južná Lima 232 864.74
11 01-15-2020 Zmrzlina Východ Boston 445 457.54
13 03-18-2018 Soľné sušienky Sever New York 5454 34546
14 04-18-2017 Syrové sušienky Južná Lima 5653 3456.34
15 05-19-2016 Soľné sušienky Východ Washington 4 74.4
16 06-20-2015 Syrové sušienky Západ Dubová krajina 545 876.67

Vytvorenie otočného grafu

Existujú 2 spôsoby, ako vytvoriť otočný graf v programe Excel.

#1) Vytvorenie zo zdroja údajov

Graf môžeme vytvoriť priamo z dátového hárku bez otočnej tabuľky.

Na dosiahnutie tohto cieľa postupujte podľa nasledujúcich krokov.

#1) Vyberte ľubovoľnú bunku v tabuľke.

#2) Prejsť na Vložiť -> Otočný graf

#3) Môžete si vybrať, či chcete vytvoriť nový hárok alebo uviesť rozsah tabuľky, do ktorej chcete umiestniť graf, v časti Existujúci hárok.

#4) Kliknite na tlačidlo OK

Tým sa vytvorí prázdny pivotný graf a s ním súvisiaca pivotná tabuľka. Môžete pridať požadované polia na vytvorenie zostavy a grafu.

#2) Vytvoriť z PivotTable

Ak ste už vytvorili pivotnú tabuľku, môžete ju použiť aj na vytvorenie pivotného grafu. Vytvorili sme vzorovú pivotnú tabuľku, ako je znázornené nižšie.

Vytvorenie grafu.

#1) Vyberte ľubovoľnú bunku v tabuľke PivotTable.

#2) Prejsť na Vložiť-> Otočný graf

#3) Zobrazí sa zoznam dostupných grafov, vyberte požadovaný graf.

#4) Kliknite na tlačidlo OK.

Tým sa vytvorí graf s údajmi prevzatými z otočnej tabuľky. Príklad otočného grafu je uvedený nižšie.

Poznámka: Prípadne môžete použiť klávesovú skratku F11. Kliknite na otočnú tabuľku a stlačte kláves F11 na klávesnici.

Prispôsobenie grafu

Graf môžete prispôsobiť pomocou ikony + a ikony farby v pravej časti grafu.

+ Tlačidlo - Pomáha vám pridávať alebo odstraňovať prvky grafu, ako sú nadpisy, mriežkové čiary, legendy atď., a rozhodovať o ich polohe.

Môžete pridať názov grafu, spomenúť názvy osí atď. Ako príklad sme pridali názov grafu a názov osi.

Štýl grafu - Kliknutím na ikonu štetca môžete zmeniť štýl a farbu grafu.

V časti Farba môžete tiež zmeniť farbu grafu podľa vlastného želania.

Odporúčané grafy

Excel nám poskytuje odporúčané Pivotcharty, ktoré nám umožňujú rýchlo vybrať typ Pivotchartu, ktorý spĺňa vaše obchodné požiadavky.

#1) Vyberte tabuľku zdroja údajov.

#2) Prejsť na Vložiť -> Odporúčané grafy .

#3) Kliknite na Odporúčané grafy.

#4) Kliknite na graf, ktorý potrebujete.

#5) Kliknite na tlačidlo OK

Výsledná otočná tabuľka a graf sa vytvoria v novom hárku a môžete ich ďalej prispôsobiť podľa potreby.

Polia otočného grafu

Obsahuje 4 polia, ako je znázornené nižšie.

1. Filtre: Polia v rámci tejto položky nám umožňujú pridávať filtre zostáv.

2. Legendy (séria) : Polia pod týmto poľom predstavujú hlavičky stĺpcov v otočnej tabuľke.

3. Os (kategórie): Predstavuje riadky v tabuľke Pivot. Tieto polia sú zobrazené v lište osi na grafe.

4. Hodnoty: Slúži na zobrazenie súhrnných číselných hodnôt.

Nástroje pre otočné grafy

Analyzujte: K dispozícii sú rôzne možnosti, ktoré umožňujú, aby bol graf používateľsky prívetivejší.

Názov grafu: Je to názov grafu. Používa sa pri písaní kódu VBA a nachádza sa aj v podokne výberu. Je k dispozícii v programe Excel 2010 a novších.

Možnosti: Zobrazí sa dialógové okno Možnosti otočnej tabuľky, v ktorom môžete nastaviť Rozloženie & Formát, nastaviť zobrazenie/skrytie veľkého súčtu, nastavenie možností triedenia, možnosti zobrazenia atď.

Aktívna oblasť: Môžete zmeniť názov stĺpca v tabuľke. Napríklad , Celková suma na konečnú sumu atď. a tie isté údaje sa aktualizujú v tabuľke a grafe.

Rozšíriť pole: Používa sa na automatické rozšírenie všetkých hodnôt.

Ak máte viacero polí, napríklad Roky, Štvrťroky a Dátum, namiesto rozbaľovania jednotlivých polí môžete kliknúť na Rozbaliť pole.

Zrútenie poľa: Toto je opačná možnosť ako Rozbaliť pole. Tým sa rozbalené polia zbalia a zobrazí sa kompaktný graf.

Rozšíriť príklad

Príklad kolapsu

Poznámka: Predpokladajme, že v časti Riadky máte len jedno pole, potom kliknutím na Rozbaliť pole sa zobrazí dialógové okno so všetkými poľami a môžete vybrať požadované pole. Vybrané pole sa pridá do časti Riadky a graf sa automaticky aktualizuje.

Vloženie krájača

Do grafu môžete vložiť slicer rovnako ako do otočnej tabuľky.

Ak chcete integrovať krájač s grafom, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Kliknite na otočný graf.
 2. Prejdite na Karta Analýza -> Vložiť krájač .
 3. V dialógovom okne Výber polí je potrebné vytvoriť plátky.
 4. Kliknite na tlačidlo OK

Tým sa vloží pole slicer, ako je znázornené nižšie. Ako používať slicer sme videli v našom predchádzajúcom návode.

Vloženie časovej osi

Do grafu môžete vložiť časovú os rovnako ako do otočnej tabuľky.

Ak chcete integrovať časovú os s grafom, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Kliknite na otočný graf.
 2. Prejdite na Karta Analýza -> Vložiť časovú os.
 3. Vyberte požadované pole Dátum.
 4. Kliknite na tlačidlo OK

Tým sa vloží časová os, ako je znázornené na obrázku nižšie. Ako používať časovú os sme videli v našom predchádzajúcom návode.

Výsledok na základe časovej osi sa aktualizuje v tabuľke Pivot aj v grafe.

Pripojenie filtra

Môžete prepojenie rezačky alebo časovej osi do viacerých otočných diagramov. Napríklad, vytvorili sme 2 Pivot tabuľky a 1 Slicer. Slicer použijete na oba grafy.

 1. Kliknite na otočný graf, ku ktorému nie je v súčasnosti pripojený slicer.
 2. Prejsť na Analyzovať -> Pripojenie filtra
 3. Vyberte zariadenie Slicer, ktoré chcete pripojiť.
 4. Kliknite na tlačidlo Ok

Teraz môžete oba grafy spracovať pomocou jediného rezača.

Výpočty

Ak chcete pridať vlastné vzorce, môžete tak urobiť pomocou poľa výpočtu.

Príklad:

#1) Vyberte graf Pivot, do ktorého chcete pridať vlastné vzorce.

#2) Prejsť na Analyzovať -> Polia ->Položky -> Sady

#3) Vyberte položku Vypočítané polia.

#4) Do poľa Názov zadajte požadovaný názov.

#5) V časti Vzorec pridajte vlastný vzorec. Ak poskytujete zľavu 10 % z celkovej sumy, môžete pridať vzorec, ako je znázornené nižšie.

#6) Otočná tabuľka, otočné polia a graf sa zodpovedajúcim spôsobom aktualizujú.

Obnoviť

Vždy, keď zmeníte hodnoty v zdroji údajov, kliknite kdekoľvek na otočný graf a kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Obnoviť alebo prejdite na položku Analýza -> Obnoviť. Obnovením otočnej tabuľky sa obnoví aj graf.

Zmena zdroja údajov

Vždy, keď do zdroja údajov pridáte ďalšie riadky, graf neprijme pridané riadky, pretože sme pri vytváraní grafu definovali rozsah.

Zahrnutie nových riadkov:

 1. Kliknite kdekoľvek na otočný graf.
 2. Prejsť na Analyzovať -> Zmena zdroja údajov
 3. Zobrazí sa dialógové okno Change PivotTable Data Source a môžete zadať nový rozsah údajov.
 4. Kliknite na tlačidlo Ok

Uistite sa, že ste vyššie uvedené kroky vykonali pre všetky grafy jednotlivo.

Jasné

Pomocou funkcie Vymazať môžete vymazať celý graf Pivot Chart. Bude to prázdny graf a tabuľka.

 1. Kliknite na Pivot Chart
 2. Analyzovať -> Vymazať -> Vymazať všetko

Všetky použité filtre môžete vymazať aj tak, že Analyzovať -> Clear-> Vymazať filtre

Graf pohybu

Po vytvorení grafu ho môžete presunúť na požadované miesto.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na otočný graf.
 2. Prejsť na Analyzovať -> Pohybový graf
 3. V dialógovom okne vyberte požadovanú možnosť:
  • Nový hárok: Hárok sa automaticky vytvorí a zobrazí sa graf.
  • Objekt v: Môžete si vybrať z dostupných hárkov a graf sa presunie na vybraný hárok.

Zoznam polí: Môžete zobraziť/skryť podokno Polia PivotChart.

Tlačidlá polí: Na grafe môžete zobraziť/skryť pole Legenda, pole Os, pole Hodnota, filter zostavy atď.

Dizajn

Na tejto karte je k dispozícii niekoľko možností návrhu grafu.

Pridať prvok grafu: To nám poskytne rovnaké možnosti, aké sme získali, keď sme klikli na tlačidlo + vedľa otočného grafu. Pomôžu nám pridať do grafu prvky, ako je názov, bard chyby atď.

Rýchle rozloženie: Predvolené rozloženie môžete zmeniť a vybrať si z dostupných preddefinovaných rozložení. Napríklad, sme presunuli rozloženie regiónu do hornej časti namiesto pravej strany.

Zmena farieb: Vyberte rôzne farby pre váš graf.

Štýl grafu: Vyberte si štýl pre svoj graf z týchto dostupných grafov.

Prepnutie riadku/stĺpca: Riadky a stĺpce môžete jednoducho prepínať jedným kliknutím a otočná tabuľka a graf sa automaticky aktualizujú.

Pred prepnutím riadku/stĺpca

Po prepnutí riadku/stĺpca

Vyberte údaje: Predpokladajme, že ste strávili veľa času formátovaním otočného grafu podľa štandardov vašej spoločnosti a všetky vaše grafy by mali byť v rovnakom formáte. Potom sa vám táto možnosť hodí. Nemôžete priamo skopírovať otočný graf a zmeniť zdroj údajov. Je potrebné vykonať niekoľko krokov.

#1) Vyberte požadovaný otočný graf a skopírujte oblasť grafu.

#2) Otvorte nový zošit. Súbor -> Nový zošit

#3) Vložte skopírovaný graf. Na paneli s ponukou si môžete všimnúť, že je tam napísané Chart Tools (Nástroje grafu) a nie PivotChart Tools (Nástroje grafu).

#4) Teraz vyberte oblasť grafu a stlačte možnosť Vyňať.

#5) Prejdite do zošita, v ktorom chcete tento graf použiť.

#6) Poznámka: Už by ste mali mať vytvorenú otočnú tabuľku.

#7) Vložte tabuľku z kroku 4.

#8) Prejdite do časti Design present (Návrh) v časti Chart Tools (Nástroje grafu). Kliknite na kartu Select Data (Vybrať údaje).

#9) Kliknite na ľubovoľnú bunku v otočnej tabuľke.

Pivotný graf sa vytvorí s údajmi prítomnými v novej pivotnej tabuľke, ale formát zostane rovnaký ako predtým. Os a legendu môžete upraviť podľa potreby pre novú tabuľku.

Výsledný graf pre novú otočnú tabuľku je zobrazený nižšie.

Zmena typu grafu: Predvolený typ stĺpcového grafu môžete zmeniť na požadovaný typ, ako je znázornené nižšie.

Graf sa automaticky aktualizuje na základe výberu.

Koláčový graf

Stĺpcový graf

Formát

Tie sa v podstate používajú na vlastné formátovanie textu prítomného v grafe.

Aktuálny výber: Zobrazia sa všetky prvky prítomné v tabuľke a môžete vybrať ten, v ktorom chcete zmeniť štýl formátovania. Napríklad, Vyberieme položku Názov grafu a zmeníme jej štýl.

#1) Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Názov grafu.

#2) Kliknite na položku Výber formátu.

#3) V pravom podokne sa otvorí možnosť Formátovať názov grafu.

#4) Vyberte si farbu, štýl, ohraničenie atď. podľa vlastného želania.

Po niekoľkých základných formátovaniach bude názov grafu vyzerať takto.

Obnovenie na štýl: Tým sa vynulujú všetky zmeny a nastaví sa predvolený štýl.

Vkladanie tvarov: Môžete vkladať tvary, ako sú čiary, šípky a tiež textové pole pre lepšie vysvetlenie.

Štýl tvaru: Môžete vybrať rôzne štýly pre oblasť výkresu. Vyberte oblasť, ktorej štýl chcete zmeniť, a kliknite na štýl.

Po použití štýlov na celý graf sú stĺpce a riadky zobrazené nižšie.

Usporiadajte: Ak existuje viac otočných diagramov a tie sa navzájom prekrývajú na týchto možnostiach.

Priniesť dopredu

 • Vyberte graf, ktorý chcete zobraziť vpredu.
 • Kliknutím na možnosť Preniesť dopredu posuniete graf o krok dopredu.

Priniesť na front: Táto možnosť zvýrazní váš graf nad všetkými ostatnými grafmi.

Odoslať dozadu

 • Vyberte graf, ktorý chcete odoslať späť.
 • Kliknutím na možnosť poslať späť pošlete graf o jednu úroveň späť.

Odoslať späť: Toto sa používa na odoslanie vybraného grafu späť do všetkých ostatných grafov.

Panel výberu

O viditeľnosti grafu môžete rozhodnúť pomocou panela výberu. Na tejto stránke sa zobrazia všetky dostupné grafy a rezy a vy môžete kliknutím na ikonu oka rozhodnúť, či má byť daná položka na pracovnom hárku viditeľná alebo nie.

Veľkosť: Slúži na prispôsobenie výšky otočného grafu, šírky, výšky mierky, šírky mierky atď.

Často kladené otázky

Otázka č. 1) Ako vytvoríte otočný graf v programe Excel?

Odpoveď: Existujú 2 spôsoby vytvárania otočných grafov.

#1) Vytvorenie zo zdroja údajov

 • Vyberte ľubovoľnú bunku v tabuľke zdroja údajov.
 • Prejsť na Vložiť -> Otočný graf
 • Vyberte rozsah.

Tým sa vytvorí prázdna otočná tabuľka a otočný graf.

#2) Vytvoriť z PivotTable

Ak už máte otočnú tabuľku:

 • Vyberte ľubovoľnú bunku v tabuľke Pivot.
 • Prejsť na Vložiť -> Otočný graf
 • Zobrazí sa zoznam dostupných grafov, vyberte požadovaný graf.

Tým sa vytvorí graf s údajmi relevantnými pre otočnú tabuľku.

Otázka č. 2) Prečo v programe Excel používame otočný diagram?

Odpoveď:

Používanie otočných diagramov má mnoho výhod:

 • Poskytuje efektívny a jednoduchý spôsob grafického znázornenia údajov.
 • Údaje môžete ľahko zhrnúť pretiahnutím požadovaných polí do ktorejkoľvek zo 4 dostupných častí tabuľky.
 • Poskytuje efektívny spôsob zmeny nespracovaných údajov na organizovaný formát pomocou jednoduchého filtrovania, zarovnávania, prispôsobovania, výpočtov atď.

Q #3) Ako naformátujem otočný graf?

Odpoveď: Graf môžete formátovať pomocou rôznych možností prítomných v časti Nástroje otočného grafu. Poskytuje vám možnosti pridávania nových polí, zmeny farby, písma, pozadia atď., aby váš graf vyzeral interaktívnejšie a reprezentatívnejšie. Kliknutím kdekoľvek na otočný graf otvoríte časť Nástroje.

Otázka č. 4) Môžem pridať do diagramov Pivot slicer?

Odpoveď: Áno, do otočných grafov je možné pridať slicery a časové osi. To nám pomôže filtrovať graf aj súvisiacu otočnú tabuľku súčasne.

 1. Kliknite na otočný graf.
 2. Prejdite na Karta Analýza -> Vložiť krájač .
 3. V dialógovom okne Vyberte polia, ktoré chcete vytvoriť, sa zobrazia plátky.
 4. Kliknite na tlačidlo OK

Potom môžete pridať spojenie Filter, aby ste prepojili jeden slicer s viacerými grafmi.

Záver

V tomto učebnom texte sme sa zoznámili s otočnými grafmi programu Excel. Ide o vizuálnu reprezentáciu otočnej tabuľky alebo zdroja údajov. Pomáha nám zobraziť súhrnné údaje v grafickej podobe pomocou rôznych typov grafov.

K dispozícii je viacero možností na filtrovanie, formátovanie, prispôsobenie grafov a pridávanie rôznych rozložení podľa vášho želania. Otočný graf v programe Excel je užitočný pri práci s veľkým množstvom údajov. Je veľmi užitočný počas obchodnej prezentácie s filtrovaním na jedno kliknutie, filtrovaním podľa času, prispôsobenými výpočtami atď.

Posunúť hore