Ako otvoriť súbor XML v aplikáciách Excel, Chrome a MS Word

Tento návod vysvetľuje, čo sú súbory XML, ako ich vytvoriť a ako otvoriť súbor XML pomocou prehliadača, ako je Chrome, textového editora, ako je MS Word, Excel a XML Explorer:

XML je skratka pre Extensible Markup Language (rozšíriteľný značkovací jazyk). V tomto učebnom texte pochopíme, čo je súbor XML a ako otvoriť súbor vo formáte .xml. Stručne tiež pochopíme, ako ho vytvoriť.

Začnime tým, že pochopíme, čo to je.

Čo je to súbor XML

Ako sme už spomenuli, XML je skratka pre eXtensible Markup Language, čiže značkovací jazyk. Tento jazyk je podobný jazyku HTML. Čo však máme na mysli pod pojmom značkovací jazyk? Značkovací jazyk je vlastne počítačový jazyk, ktorý používa značky na definovanie textu.

Značky sa používajú na formátovanie textu, zatiaľ čo zobrazenie textu nie je vopred definované. To znamená, že značky používané na zápis súboru XML definuje autor súboru. Inými slovami, súbor XML je vlastne textový dokument, ktorý má príponu .xml. Takže keď vidíte súbor s príponou .xml, môžete vedieť, že ide o súbor XML.

Nižšie je uvedený úryvok kódu zo súboru XML. Tento súbor sme uložili ako MySampleXML.xml

 Červená Modrá Zelená 

V ďalšej časti sa dozviete, ako otvárať súbory zapísané vo formáte .xml.

Ako otvoriť súbor XML

Táto otázka vás možno napadne, ak ste ešte nikdy neskúšali otvoriť súbor XML. Nemusíte sa obávať, pretože je to veľmi jednoduché a je na to k dispozícii niekoľko možností.

Rôzne spôsoby otvorenia súboru .xml sú nasledovné:

S prehliadačom, ako je Chrome

Použitie webového prehliadača na otvorenie súboru XML je dobrou voľbou. Je to preto, že prehliadače štandardne poskytujú stromovú štruktúru, ktorá vám umožňuje rozbaľovať/skladať rôzne časti súboru podľa potreby.

Ak chcete otvoriť súbor vo formáte XML pomocou webového prehliadača, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

#1) Otvorte Prieskumníka súborov a prejdite na súbor XML, ktorý je potrebné otvoriť. Na nasledujúcom obrázku sme prešli na umiestnenie obsahujúce náš súbor XML MySampleXML.

#2) Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte položku Otvoriť s na výber webového prehliadača na otvorenie súboru XML. Webový prehliadač sa môže, ale nemusí objaviť v zozname možností.

V prípade, že v zozname nie je k dispozícii, vyberte možnosť Vybrať inú aplikáciu, ako je znázornené nižšie:

#3) Teraz v zobrazených zoznamoch kliknite na Ďalšie aplikácie .

#4) V zozname sa zobrazí niekoľko ďalších možností. Teraz prejdite nadol a vyberte prehliadač, v ktorom chcete súbor otvoriť. Zo zoznamu môžete vybrať ľubovoľný prehliadač, napríklad Chrome alebo Internet Explorer ako je znázornené nižšie. Vyberte Internet Explorer a potom kliknite na V PORIADKU.

#5) Súbor sa otvorí v programe Internet Explorer, ako je znázornené nižšie.

Pomocou textového editora

Súbory XML možno otvoriť aj pomocou jednoduchého textového editora, ako je Poznámkový blok alebo Word. Na otvorenie súboru XML pomocou Poznámkového bloku postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

#1) Otvorte Prieskumníka Windows a prejdite na miesto, kde sa nachádza súbor XML. My sme prešli na miesto, kde sa nachádza náš súbor XML MySampleXML ako je vidieť nižšie.

#2) Teraz kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte Otvoriť s zo zoznamu dostupných možností na otvorenie súboru XML vybrať Poznámkový blok alebo Microsoft Office Word. My tu vyberieme Poznámkový blok.

#3) Súbor XML sa otvorí v Poznámkovom bloku, ako je znázornené nižšie.

Pomocou programu Excel

Možno vás zaujíma, ako otvoriť súbor XML v programe Excel. Možno vás prekvapí, že je to možné. Treba však poznamenať, že táto možnosť je vhodná, pokiaľ nemáte v súbore XML príliš veľa vnorených značiek.

Nižšie sa v krátkosti pozrieme na postup otvorenia súboru XML v programe Excel:

  1. Otvorte MS-Excel a kliknite na File->Otvoriť .
  2. Prejdite na miesto, kde sa nachádza súbor XML, a kliknite na tlačidlo Otvorte stránku na otvorenie súboru.
  3. Zobrazí sa vyskakovacie okno s 3 možnosťami. Vyberte Ako tabuľka XML prepínač.
  4. Týmto sa súbor XML otvorí a zobrazí ako tabuľka programu Excel. Značky použité v súbore XML sa v skutočnosti použijú na jeho konverziu na tabuľku programu Excel na účely zobrazenia. To môže niekedy spôsobiť problémy počas zobrazovania, ak je v ňom príliš veľa vnorených značiek.

Pomocou programu XML Explorer

Na otváranie a zobrazovanie súborov XML je k dispozícii pomerne veľa čítačiek súborov XML. My sa pozrieme na to, ako môžete otvoriť súbor XML pomocou programu XML Explorer. XML Explorer je prehliadač XML, ktorý si poradí s veľkými súbormi XML, ktoré, ako sme videli vyššie, môže byť ťažké otvoriť pomocou programu Excel.

Názov nástroja : XML Explorer

Ak chcete používať otvorené súbory XML pomocou programu XML Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov

  • Prevzatie a inštalácia aplikácie XML Explorer
  • Teraz otvorte XMLExplorer a vyberte položku File -> Open.
  • Prejdite do umiestnenia súboru a otvorte súbor XML.

Cena: NEUPLATŇUJE SA

Webová lokalita: Prieskumník XML

Otvorenie súboru XML v počítači Mac

Tak ako sme vyššie opísali kroky na otvorenie súboru XML pomocou textového editora, napríklad Poznámkový blok alebo Microsoft Word, podobne v systéme Mac môžete na otvorenie súboru XML použiť program TextEdit.

Otvorenie súboru XML online

Ak chceme otvoriť súbor XML pomocou online nástroja, máme k dispozícii aj takéto možnosti. Jedným z takýchto online editorov XML je XmlGrid.net

Názov online editora: XmlGrid.net

Domovská stránka: XmlGrid

Ak chcete otvárať súbory XML online, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

#1) Otvoriť URL XmlGrid

#2) Skopírujte a vložte kód do oblasti uvedenej nižšie. V našom prípade skopírujeme úryvok kódu, ktorý sme vytvorili na začiatku článku.

#3) Teraz kliknite na tlačidlo Odoslať a zobrazte súbor XML.

Cena: NEUPLATŇUJE SA

Webová lokalita : XmlGrid

Ako vytvoriť súbor XML

V predchádzajúcich častiach sme videli, ako sa dajú súbory XML otvárať rôznymi spôsobmi. Ak však chceme vytvoriť súbor XML, mali by sme poznať pravidlá syntaxe. Nižšie môžete získať základné informácie o pravidlách syntaxe XML.

#1) XML používa značky, ktoré nie sú preddefinované alebo štandardné, čo znamená, že ich vytvára osoba, ktorá píše súbor XML.

#2) Zvyčajne sa prvý tag začína uvedením verzie XML a použitého kódovania.

Ide o štandardnú značku, ktorá sa nazýva XML Prolog a vyzerá takto:

#3) Prehliadač potrebuje kódovanie na správne otvorenie dokumentov.

#4) Prolog nie je povinný, ale ak sa použije, mal by sa objaviť ako prvý tag.

#5) Každá použitá značka by mala vždy obsahovať uzatváraciu značku, napríklad,

#6) Značky rozlišujú malé a veľké písmená. Preto považujeme dve nižšie uvedené značky za rôzne značky.

a

#7) V rámci tagu prolog sa nachádzajú prvky, ktoré majú v sebe ďalej podradené prvky.

#8) Štruktúra je vo všeobecnosti nasledovná:

Posunúť hore