ဤသင်ခန်းစာတွင်၊ Java string အား ဒေတာအမျိုးအစားနှစ်ထပ်သို့ မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကို သိနိုင်ပါမည်-

စာကြောင်းနှစ်ဆသို့ပြောင်းလဲရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန် သင်ယူပါမည်။ Java ရှိတန်ဖိုး-

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • new Double(String s)

Java String ကို နှစ်ဆဖြစ်အောင်ပြောင်းရန် နည်းလမ်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ Java ပရိုဂရမ်တွင် ဘေလ်တွက်ချက်ခြင်း၊ အပ်ငွေပမာဏအပေါ် အတိုးတွက်ချက်ခြင်းစသည်ဖြင့် ဂဏန်းတန်ဖိုးတစ်ခုဖြင့် ဂဏန်းသင်္ချာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အချို့သောအခြေအနေများရှိပါသည်။ သို့သော် ဤပရိုဂရမ်အတွက် ထည့်သွင်းနိုင်သည် စာသားဖော်မတ်ဖြစ်သည့် Java String ဒေတာအမျိုးအစား

ဥပမာ၊ ကုန်ခြောက်ဘေလ်များကို တွက်ချက်ရန်အတွက် – ထုတ်ကုန်စျေးနှုန်းနှင့် ဝယ်ယူသည့်ယူနစ်အရေအတွက်ကို ထည့်သွင်းမှုအနေဖြင့် လာမည် ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ စာသားအကွက် သို့မဟုတ် ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ စာသားဧရိယာမှ စာသားဖော်မတ်ဖြစ်သည့် Java String ဒေတာအမျိုးအစား။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Java primitive data type double တွင် နံပါတ်များကိုရယူရန် ဤ String ကို ဦးစွာပြောင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အသေးစိတ်နည်းလမ်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြည့်ကြပါစို့။

#1) Double.parseDouble() Method

parseDouble() method ကို class Double မှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Object တစ်ခုတွင် primitive type ၏တန်ဖိုးနှစ်ဆကို ခြုံငုံမိသောကြောင့် Double class ကို Wrapper class ဟုခေါ်သည်။

method signature ကို ကြည့်ကြပါစို့။အောက်တွင်-

အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုနှစ်ထပ်ခွဲခြမ်းခွဲမှုDouble(String str) သည် NumberFormatException

၎င်းသည် ဒေတာနှစ်ထပ်အမျိုးအစားကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဒေတာနှစ်ထပ်အမျိုးအစားကို ပြန်ပေးသည့် ကိန်းဂဏာန်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော စာကြောင်း။

ဤတွင်၊ 'str' ကန့်သတ်ချက်သည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် တန်ဖိုးနှစ်ဆ ကိုယ်စားပြုမှု ပါရှိသော စာကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် တန်ဖိုးနှစ်ဆကို ပြန်ပေးသည်။

ဤအရာ၊ String တွင် parsable double မပါဝင်သည့်အခါ ခြွင်းချက်တစ်ခု NumberFormatException ကို method မှ ပစ်ချပါသည်။

ဥပမာ၊ ရရှိပြီးနောက် စျေးနှုန်းကို တွက်ချက်လိုသောအခါတွင် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ ပစ္စည်းများ၏ မူရင်းစျေးနှုန်းအပေါ် လျှော့စျေးတစ်ခုဖြစ်သည်။

၎င်းအတွက်၊ ပစ္စည်း၏မူရင်းစျေးနှုန်းနှင့် လျှော့စျေးကဲ့သို့သော ထည့်သွင်းတန်ဖိုးများသည် သင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်မှ စာသားများအဖြစ် ရောက်ရှိလာပြီး ဤတန်ဖိုးများအတွက် ဂဏန်းသင်္ချာလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်လိုပါသည်။ မူရင်းစျေးနှုန်းမှ လျှော့စျေးကို နုတ်ယူပြီးနောက် စျေးနှုန်းအသစ်ကို တွက်ချက်ရန်။

အောက်ပါနမူနာကုဒ်တွင် စာကြောင်းတန်ဖိုးကို နှစ်ဆဖြစ်အောင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် Double.parseDouble() နည်းလမ်းကို သုံးကြည့်ကြပါစို့။ 3>

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using Double.parseDouble() method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo1 { public static void main(String[] args) { // Assign "500.00" to String variable originalPriceStr String originalPriceStr = "50.00D"; // Assign "30" to String variable originalPriceStr String discountStr = "+30.0005d"; System.out.println("originalPriceStr :"+originalPriceStr); System.out.println("discountStr :"+discountStr); // Pass originalPriceStr i.e. String “50.00D” as a parameter to parseDouble() // to convert string 'originalPriceStr' value to double // and assign it to double variable originalPrice double originalPrice = Double.parseDouble(originalPriceStr); // Pass discountStr i.e. String “30.005d” as a parameter to parseDouble() // to convert string 'discountStr' value to double // and assign it to double variable discount double discount = Double.parseDouble(discountStr); System.out.println("Welcome, our original price is : $"+originalPrice+""); System.out.println("We are offering discount :"+discount+"%"); //Calculate new price after discount double newPrice = originalPrice - ((originalPrice*discount)/100); //Print new price after getting discount on the console System.out.println("Enjoy new attractive price after discount: $"+newPrice+""); } } 

ဤသည်မှာ ပရိုဂရမ်ထွက်ရှိမှုဖြစ်သည်-

မူရင်းPriceStr :50.00D

discountStr :+30.0005d

ကြိုဆိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းစျေးနှုန်း သည် : $50.0

ကျွန်ုပ်တို့သည် လျှော့စျေး :30.0005%

လျှော့စျေးပြီးနောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းအသစ်ကိုခံစားကြည့်ပါ : $34.99975

ဤနေရာတွင်၊ စာကြောင်းသည် “50.00D” ဖြစ်ပြီး D ဟူသောစာကြောင်းဖြင့်ဖော်ပြသည် တန်ဖိုးနှစ်ဆဖြစ်သည်။

String originalPriceStr = "50.00D";

ဤမူရင်းစျေးနှုန်း ဥပမာ “50.00D” သည်parseDouble() နည်းလမ်းသို့ ပါရာမီတာအဖြစ် ဖြတ်သွားကာ တန်ဖိုးကို နှစ်ဆပြောင်းလဲနိုင်သော မူရင်းစျေးနှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။

double originalPrice = Double.parseDouble(originalPriceStr);

parseDouble() နည်းလမ်းသည် စာကြောင်းတန်ဖိုးကို နှစ်ဆအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး “+” သို့မဟုတ် “-“ နှင့် 'D'၊ d'.

ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ဆိုးလ်တွင် မူရင်းစျေးနှုန်းကို ပရင့်ထုတ်သောအခါ-

System.out.println("Welcome, our original price is : $"+originalPrice+"");

အောက်ပါအထွက်ကို ကွန်ဆိုးလ်ပေါ်တွင် ပြသပါမည်-

ကြိုဆိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းစျေးနှုန်းမှာ $50.0

အလားတူပင်၊ String discountStr = “+30.0005d”; “+30.0005d” စာတန်းကို parseDouble() နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ နှစ်ဆအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်-

double discount = Double.parseDouble(discountStr);

ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ဆိုးလ်ပေါ်တွင် လျှော့စျေးကို ပရင့်ထုတ်သောအခါတွင်၊

System.out.println("We are offering discount :"+discount+"%");

အောက်ပါအထွက်အား ပေါ်လာပါမည်။ console-

We are offering discount :30.0005%

ထို့ပြင်၊ ပရိုဂရမ်ရှိ ဤဂဏန်းတန်ဖိုးများပေါ်တွင် ဂဏန်းသင်္ချာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

#2) Double.valueOf() နည်းလမ်း

valueOf() နည်းလမ်းကို ပေးထားသည်။ wrapper အတန်းအစား နှစ်ချက်ဖြင့်။

အောက်ပါနည်းလမ်း လက်မှတ်ကို ကြည့်ကြပါစို့-

အများပြည်သူ တည်ငြိမ်မှု နှစ်ချက်တန်ဖိုးOf(String str) သည် NumberFormatException

ဤအငြိမ်နည်းလမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသော String str မှ ကိုယ်စားပြုသည့် နှစ်ထပ်တန်ဖိုးရှိသော ဒေတာအမျိုးအစား၏ အရာဝတ္တုကို ပြန်ပေးသည်။

ဤနေရာတွင် 'str' ကန့်သတ်ချက်သည် နှစ်ထပ်ကိုယ်စားပြုမှုပါရှိသော စာတန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ဒဿမဖြင့် အငြင်းအခုံဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် နှစ်ထပ်တန်ဖိုးကို ပြန်ပေးသည်။

ဤနည်းလမ်းသည် ခြွင်းချက် NumberFormatException စာကြောင်းတွင် ဖြစ်နိုင်သည့် ကိန်းဂဏာန်းတန်ဖိုးမပါဝင်သည့်အခါ၊ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။

အောက်ပါနမူနာပရိုဂရမ်၏အကူအညီဖြင့် ဤ Double.valueOf() နည်းလမ်းကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို နားလည်ရန် ကြိုးစားကြပါစို့-

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using Double.valueOf() method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo2 { public static void main(String[] args) { // Assign "1000.0000d" to String variable depositAmountStr String depositAmountStr = "1000.0000d"; // Assign "5.00D" to String variable interestRate String interestRateStr = "+5.00D"; // Assign "2" to String variable yearsStr String yearsStr = "2"; System.out.println("depositAmountStr :"+depositAmountStr); System.out.println("interestRateStr :"+interestRateStr); System.out.println("yearsStr :"+yearsStr); // Pass depositAmountStr i.e.String “1000.0000d” as a parameter to valueOf() // to convert string 'depositAmountStr' value to double // and assign it to double variable depositAmount Double depositAmount = Double.valueOf(depositAmountStr); // Pass interestRateStr i.e.String “5.00D” as a parameter to valueOf() // to convert string 'interestRateStr' value to double // and assign it to double variable discount Double interestRate = Double.valueOf(interestRateStr); // Pass yearsStr i.e.String “2” as a parameter to valueOf() // to convert string 'yearsStr' value to double // and assign it to double variable discount Double years = Double.valueOf(yearsStr); System.out.println("Welcome to ABC Bank. Thanks for depositing : $"+ depositAmount+" with our bank"); System.out.println("Our bank is offering attractive interest rate for 1 year :"+interestRate+"%"); //Calculate interest after 2 years on the deposit amount Double interestEarned = ((depositAmount*interestRate*years)/100); System.out.println("You will be receiving total interest after "+years+" is $"+interestEarned+""); } }

ဤသည်မှာ ပရိုဂရမ် ရလဒ်-

depositAmountStr :1000.0000d

interestRateStr :+5.00D

yearsStr :2

ABC ဘဏ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ အပ်နှံခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်တွင် $1000.0

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်သည် 1 နှစ်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအတိုးနှုန်းကို ပေးဆောင်နေပါသည် :5.0%

2.0 သည် $100.0 ပြီးနောက် စုစုပေါင်းအတိုးကို သင်ရရှိလိမ့်မည်

ဤနေရာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တန်ဖိုးများကို String variables များသို့ ပေးဆောင်နေပါသည်-

String depositAmountStr = "1000.0000d"; String interestRateStr = "+5.00D"; String yearsStr = "2"; 

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဤတန်ဖိုးများကို နှစ်ဆအဖြစ်ပြောင်းလဲရန် valueOf() နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါ။

Double depositAmount = Double.valueOf(depositAmountStr);

ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည် နောက်ထပ်ဂဏန်းသင်္ချာတွက်ချက်မှုအတွက် တူညီသောတန်ဖိုးများကို-

Double interestEarned = ((depositAmount*interestRate*years)/100);

#3) DecimalFormat Parse () Method

၎င်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် NumberFormat အတန်းအစား instance ကို ဦးစွာရယူပြီး parse() method ကို အသုံးပြုပါသည်။ NumberFormat အတန်း၏

အောက်ပါနည်းလမ်း၏ လက်မှတ်ကို ကြည့်ကြစို့-

အများပြည်သူ နံပါတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု(String str) သည် ParseException

ဤနည်းလမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသော စာသားကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ၎င်းသည် မျဉ်းကြောင်း၏အစမှ အစမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ခြင်းမရှိပါက ဤနည်းလမ်းသည် ခြွင်းချက်တစ်ခု ParseException ကို အသုံးပြုသည်။

အောက်မှာ နမူနာ ပရိုဂရမ်ကို ကြည့်ကြရအောင်။ ဤနမူနာကုဒ်သည် parse() နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ တန်ဖိုးနှစ်ဆပါရှိသော ဖော်မတ်ချထားသော စာသားစာကြောင်းကို ပိုင်းခြားသုံးသပ်သည်-

package com.softwaretestinghelp; import java.text.DecimalFormat; import java.text.NumberFormat; import java.text.ParseException; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using DecimalFormat parse () method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo3 { public static void main(String [] args) throws ParseException { // Assign "5,000,00.00" to String variable pointsString String pointsString = "5,000,00.00"; System.out.println("pointsString :"+pointsString); // Pass pointsString i.e. String “+5,000,00.00” as a parameter to // DecimalFormat.getNumberInstance(). parse() method // to convert string pointsString value to double // and assign it to double variable points NumberFormat num = DecimalFormat.getNumberInstance(); Number pointsNum = num.parse(pointsString); double points = pointsNum.doubleValue(); System.out.println("Congratulations ! You have earned :"+points+" points!"); } } 

ဤသည်မှာ ပရိုဂရမ်၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်-

pointsString:5,000,00.00

ဂုဏ်ယူပါတယ် ! သင် :500000.0 မှတ် ရရှိခဲ့သည်။

ဤနေရာတွင်၊ ဖော်မတ်လုပ်ထားသော စာသားကို အောက်ပါအတိုင်း string variable တွင် သတ်မှတ်ပေးသည်-

String pointsString = "5,000,00.00";

ဤဖော်မတ်လုပ်ထားသည့် စာသား “5,000,00.00” ကို ကျော်သွားသည် num.parse() method အတွက် argument တစ်ခုအနေဖြင့်။

ထို NumberFormat အတန်းအစား instance ကို DecimalFormat ကိုအသုံးပြု၍ မဖန်တီးမီ။ getNumberInstance () method.

DecimalFormat.getNumberInstance() method. NumberFormat num = DecimalFormat.getNumberInstance(); Number pointsNum = num.parse(pointsString);

ထို့ကြောင့် နှစ်ဆ၊ အောက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း doubleValue() နည်းလမ်းကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးကို ပြန်လည်ရယူပါသည်။

double points = pointsNum.doubleValue();

#4) New Double() Constructor

Java String ကို နှစ်ဆသို့ ပြောင်းလဲခြင်း၏ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Double class constructor(နှစ်ထပ်တည်ဆောက်မှု)ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ String str)

public Double(String str) သည် NumberFormatException

ဤ constructor သည် သတ်မှတ်ထားသော String မှ ကိုယ်စားပြုသော အမျိုးအစားနှစ်ထပ်တန်ဖိုးရှိသော နှစ်ထပ်အရာတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး ပြန်ပေးသည်။

str သည် နှစ်ချက်သို့ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် စာကြောင်းတစ်ကြောင်း

ဤနည်းလမ်းသည် NumberFormatException ဟုခေါ်သော ခြွင်းချက်တစ်ခုအား စာကြောင်းတွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော ကိန်းဂဏာန်းတန်ဖိုးမရှိပါက

ဤ Double (String str) constructor ကို အသုံးပြု၍ စက်ဝိုင်း၏ ဧရိယာကို တွက်ချက်ပေးသော အောက်ဖော်ပြပါ နမူနာပရိုဂရမ်၏အကူအညီဖြင့် String မှ နှစ်ဆသို့ အချင်းဝက်သို့ အရင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အချင်းဝက်ကို String မှ နှစ်ဆသို့ ပြောင်းလဲနိုင်စေရန် ကြိုးစားကြပါစို့။

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using new Double(String str) constructor * * @author * */ public class StringToDoubleDemo4 { public static void main(String[] args) { // Assign "+15.0005d" to String variable radiusStr String radiusStr = "+15.0005d"; System.out.println("radiusStr :"+radiusStr); // Pass radiusStr i.e.String “+15.0005d” as a parameter to new Double() // to convert string radiusStr value to double // and assign it to double variable radius double radius = newDouble(radiusStr).doubleValue(); System.out.println("Radius of circle :"+radius+" cm"); //Calculate area of circle double area = (3.14*(radius*radius)); System.out.println("Area of circle :"+area+" cm"); } }

ဤသည်မှာ ပရိုဂရမ်အထွက်-

radiusStr :+15.0005d

စက်ဝိုင်း၏အချင်းဝက် :15.0005 cm

စက်ဝိုင်းဧရိယာ :706.5471007850001 cm

အထက်ပါပရိုဂရမ်တွင် စက်ဝိုင်း၏ အချင်းဝက်တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ထားသည်။String variable-

String radiusStr = "+15.0005d";

စက်ဝိုင်း၏ ဧရိယာကို တွက်ချက်ရန်၊ အချင်းဝက်အား Double() constructor ကို အသုံးပြု၍ အချင်းဝက်အား ဒေတာအမျိုးအစားတန်ဖိုးကို ပြန်ပေးသည့် Double() constructor ကို အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက် doubleValue() method အား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း primitive date type double တန်ဖိုးကို ပြန်လည်ရယူရန် တောင်းဆိုပါသည်။

double radius = new Double (radiusStr).doubleValue();

မှတ်ချက်- Double(String str) constructor ကို Java 9.0 ကတည်းက ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ အဲဒါက အထက်ဖော်ပြပါ ကြေညာချက်မှာ Double ကို ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းပါပဲ။

ဒါကြောင့် ဒီနည်းလမ်းကို အခု ဦးစားပေး သိပ်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Java String ကို နှစ်ဆ Java primitive data အမျိုးအစားသို့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် နည်းလမ်းအားလုံးကို အကျုံးဝင်ပါသည်။

String ကို နှစ်ဆသို့ ပြောင်းလဲခြင်းနည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းအချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

မေးခွန်း #1) ကျွန်ုပ်တို့သည် string ကို Java တွင် နှစ်ဆအဖြစ်ပြောင်းနိုင်ပါသလား။

အဖြေ- ဟုတ်ကဲ့ , Java တွင်၊ String မှ နှစ်ဆသို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို အောက်ပါ Java အတန်းအစား နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • New Double(String s)

Q #2) string တစ်ခုကို double အဖြစ်သို့ သင်မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း။

အဖြေ- Java သည် string တစ်ခုအား နှစ်ဆအဖြစ်ပြောင်းရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Java အတန်းအစားနည်းလမ်းများမှာ-

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • အသစ် Double(String s)

မေး #3) Java တွင် နှစ်ဆဖြစ်ပါသလား။

အဖြေ- ဟုတ်ကဲ့ Java သည် တိုတောင်းသော၊ int၊ နှစ်ဆ၊ စသည်ဖြင့် ဂဏန်းတန်ဖိုးများကို သိမ်းဆည်းရန် အမျိုးမျိုးသော ပဏာမဒေတာအမျိုးအစားများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ double သည် ရေပေါ်အမှတ်နံပါတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် Java primitive data အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤဒေတာအမျိုးအစားသည် 64-bit floating-point တိကျမှုရှိသော သိုလှောင်မှုအတွက် 8 bytes ယူသည်။ ဤဒေတာအမျိုးအစားသည် ဒဿမတန်ဖိုးများကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် ဘုံရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

Q #4) Java ရှိ Scanner ဟူသည် အဘယ်နည်း။

အဖြေ- Java သည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးထံမှ ထည့်သွင်းမှုရယူရန် java.util.Scanner အတန်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ မတူညီသော ဒေတာအမျိုးအစားများတွင် ထည့်သွင်းရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဥပမာ၊ nextLine() ကို String data type value ကို ဖတ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ ဒေတာတန်ဖိုးနှစ်ထပ်ကိုဖတ်ရန်၊ ၎င်းသည် nextDouble() နည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

နိဂုံး

ဤသင်ခန်းစာတွင်၊ အောက်ပါအတန်းအစားကို အသုံးပြုပြီး Java တွင် String data type သို့ primitive data type double သို့ ပြောင်းလဲနည်းကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ ရိုးရှင်းသောဥပမာများနှင့်အတူ နည်းလမ်းများ။

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • အသစ် နှစ်ချက်(String s)
အပေါ်သို့ လှပ်ပါ