जावा स्ट्रिंग दुहेरीत रूपांतरित करण्याच्या पद्धती

या ट्युटोरियलमध्ये, जावा स्ट्रिंगला दुहेरी डेटा प्रकारात कसे रूपांतरित करायचे ते जाणून घेऊ:

स्ट्रिंगचे दुहेरीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपण खालील पद्धती वापरण्यास शिकू. Java मधील मूल्य:

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • नवीन डबल(स्ट्रिंग)

जावा स्ट्रिंग दुप्पट करण्यासाठी रूपांतरित करण्याच्या पद्धती

अशी काही परिस्थिती आहे जिथे, आमच्या Java प्रोग्राममध्ये आम्हाला अंकगणितीय ऑपरेशन्स कराव्या लागतात जसे की बिलाची गणना करणे, ठेव रकमेवर व्याज मोजणे इ. परंतु या प्रोग्रामसाठी इनपुट उपलब्ध आहे. मजकूर स्वरूपात उदा. जावा स्ट्रिंग डेटा प्रकार .

उदाहरणार्थ, किराणा बिलांची गणना करण्यासाठी – उत्पादनाची किंमत आणि खरेदी केलेल्या युनिट्सची संख्या इनपुट म्हणून येत आहे वेबपृष्ठाच्या मजकूर फील्डमधून किंवा मजकूर स्वरूपातील वेब पृष्ठाच्या मजकूर क्षेत्रातून म्हणजे Java स्ट्रिंग डेटा प्रकार. अशा परिस्थितीत, आपल्याला प्रथम जावा प्रिमिटिव्ह डेटा प्रकार दुहेरी मध्ये संख्या पुनर्प्राप्त करण्यासाठी या स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करावे लागेल.

विविध पद्धती एकामागून एक तपशीलवार पाहू.

#1) Double.parseDouble() पद्धत

parseDouble() पद्धत डबल क्लासद्वारे प्रदान केली जाते. डबल क्लासला रॅपर क्लास असे म्हणतात कारण ते एखाद्या ऑब्जेक्टमध्ये प्रिमिटिव्ह टाईप दुहेरीचे मूल्य गुंडाळते.

पद्धतीची स्वाक्षरी पाहू याखाली:

पब्लिक स्टॅटिक डबल पार्सडबल(स्ट्रिंग स्ट्रिंग) नंबरफॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करते

ही क्लास डबल वर एक स्टॅटिक पद्धत आहे जी द्वारे प्रस्तुत केलेला डबल डेटा प्रकार परत करते निर्दिष्ट स्ट्रिंग.

येथे, 'str' पॅरामीटर एक स्ट्रिंग आहे ज्यामध्ये दुहेरी मूल्याचे प्रतिनिधित्व केले जाते आणि वितर्काद्वारे दर्शविलेले दुहेरी मूल्य परत करते.

हे जेव्हा स्ट्रिंगमध्ये पार्स करण्यायोग्य दुहेरी नसते तेव्हा पद्धत अपवाद NumberFormatException टाकते.

उदाहरणार्थ, जेव्हा आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर किंमत मोजायची असते तेव्हा एक परिस्थिती विचारात घेऊ या. वस्तूंच्या मूळ किमतीवर सवलत.

यासाठी, आयटमची मूळ किंमत आणि सवलत यांसारखी इनपुट मूल्ये तुमच्या बिलिंग सिस्टममधून मजकूर म्हणून येत आहेत आणि आम्हाला या मूल्यांवर अंकगणितीय ऑपरेशन करायचे आहे. मूळ किंमतीतून सूट वजा केल्यानंतर नवीन किंमत मोजण्यासाठी.

खालील नमुना कोडमध्ये स्ट्रिंग मूल्य दुप्पट करण्यासाठी Double.parseDouble() पद्धत कशी वापरायची ते पाहू:

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using Double.parseDouble() method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo1 { public static void main(String[] args) { // Assign "500.00" to String variable originalPriceStr String originalPriceStr = "50.00D"; // Assign "30" to String variable originalPriceStr String discountStr = "+30.0005d"; System.out.println("originalPriceStr :"+originalPriceStr); System.out.println("discountStr :"+discountStr); // Pass originalPriceStr i.e. String “50.00D” as a parameter to parseDouble() // to convert string 'originalPriceStr' value to double // and assign it to double variable originalPrice double originalPrice = Double.parseDouble(originalPriceStr); // Pass discountStr i.e. String “30.005d” as a parameter to parseDouble() // to convert string 'discountStr' value to double // and assign it to double variable discount double discount = Double.parseDouble(discountStr); System.out.println("Welcome, our original price is : $"+originalPrice+""); System.out.println("We are offering discount :"+discount+"%"); //Calculate new price after discount double newPrice = originalPrice - ((originalPrice*discount)/100); //Print new price after getting discount on the console System.out.println("Enjoy new attractive price after discount: $"+newPrice+""); } } 

हा प्रोग्राम आउटपुट आहे:

मूळ किंमत:50.00D

डिस्काउंटस्ट्र :+30.0005d

स्वागत आहे, आमची मूळ किंमत आहे : $50.0

आम्ही सवलत देत आहोत :30.0005%

सवलतीनंतर नवीन आकर्षक किंमतीचा आनंद घ्या : $34.99975

येथे, स्ट्रिंग "50.00D" आहे ज्यामध्ये D स्ट्रिंग म्हणून सूचित करतो. दुहेरी मूल्य.

String originalPriceStr = "50.00D";

ही मूळ किंमत म्हणजे "50.00D" आहेparseDouble() पद्धतीला पॅरामीटर म्हणून पास केले जाते आणि मूल्य दुप्पट व्हेरिएबल original Price ला नियुक्त केले जाते.

double originalPrice = Double.parseDouble(originalPriceStr);

parseDouble() पद्धत स्ट्रिंग मूल्य दुप्पट करते आणि “+” किंवा “-“ आणि 'D',' काढून टाकते. d'.

म्हणून, जेव्हा आम्ही कन्सोलवर मूळ किंमत मुद्रित करतो:

System.out.println("Welcome, our original price is : $"+originalPrice+"");

खालील आउटपुट कन्सोलवर प्रदर्शित होईल:

स्वागत आहे, आमची मूळ किंमत आहे : $50.0

तसेच, स्ट्रिंग discountStr = “+30.0005d” साठी; स्ट्रिंग “+30.0005d” parseDouble() पद्धतीचा वापर करून दुहेरीमध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकते:

double discount = Double.parseDouble(discountStr);

म्हणून, जेव्हा आम्ही कन्सोलवर डिस्काउंट प्रिंट करतो.

System.out.println("We are offering discount :"+discount+"%");

खालील आउटपुट प्रदर्शित केले जाईल कन्सोल:

We are offering discount :30.0005%

याशिवाय, प्रोग्राममधील अंकगणित ऑपरेशन्स या संख्यात्मक मूल्यांवर केल्या जातात.

#2) Double.valueOf() पद्धत

valueOf() पद्धत प्रदान केली आहे. रॅपर क्लास डबल द्वारे.

खालील पद्धतीची स्वाक्षरी पाहूया:

पब्लिक स्टॅटिक डबल व्हॅल्यूऑफ(स्ट्रिंग स्ट्रिंग) थ्रो नंबरफॉर्मेट एक्सेप्शन

ही स्टॅटिक मेथड डेटा टाईपचे ऑब्जेक्ट परत करते ज्यामध्ये डबल व्हॅल्यू असते जे निर्दिष्ट केलेल्या स्ट्रिंग स्ट्रिंगद्वारे दर्शवले जाते.

येथे, 'str' पॅरामीटर एक स्ट्रिंग आहे ज्यामध्ये दुहेरी प्रतिनिधित्व आहे विश्लेषित केले जाते आणि दशांश मध्ये युक्तिवादाद्वारे दर्शविलेले दुहेरी मूल्य परत करते.

ही पद्धत अपवाद NumberFormatException टाकते जेव्हा स्ट्रिंगमध्ये संख्यात्मक मूल्य नसते जे असू शकतेपार्स.

खालील नमुना प्रोग्रामच्या मदतीने ही Double.valueOf() पद्धत कशी वापरायची हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया:

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using Double.valueOf() method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo2 { public static void main(String[] args) { // Assign "1000.0000d" to String variable depositAmountStr String depositAmountStr = "1000.0000d"; // Assign "5.00D" to String variable interestRate String interestRateStr = "+5.00D"; // Assign "2" to String variable yearsStr String yearsStr = "2"; System.out.println("depositAmountStr :"+depositAmountStr); System.out.println("interestRateStr :"+interestRateStr); System.out.println("yearsStr :"+yearsStr); // Pass depositAmountStr i.e.String “1000.0000d” as a parameter to valueOf() // to convert string 'depositAmountStr' value to double // and assign it to double variable depositAmount Double depositAmount = Double.valueOf(depositAmountStr); // Pass interestRateStr i.e.String “5.00D” as a parameter to valueOf() // to convert string 'interestRateStr' value to double // and assign it to double variable discount Double interestRate = Double.valueOf(interestRateStr); // Pass yearsStr i.e.String “2” as a parameter to valueOf() // to convert string 'yearsStr' value to double // and assign it to double variable discount Double years = Double.valueOf(yearsStr); System.out.println("Welcome to ABC Bank. Thanks for depositing : $"+ depositAmount+" with our bank"); System.out.println("Our bank is offering attractive interest rate for 1 year :"+interestRate+"%"); //Calculate interest after 2 years on the deposit amount Double interestEarned = ((depositAmount*interestRate*years)/100); System.out.println("You will be receiving total interest after "+years+" is $"+interestEarned+""); } }

हे आहे कार्यक्रम आउटपुट:

depositAmountStr :1000.0000d

interestRateStr :+5.00D

yearsStr :2

ABC बँकेत आपले स्वागत आहे. जमा केल्याबद्दल धन्यवाद : आमच्या बँकेत $1000.0

आमची बँक 1 वर्षासाठी आकर्षक व्याजदर देत आहे :5.0%

2.0 नंतर तुम्हाला एकूण व्याज मिळेल $100.0

येथे, आम्ही स्ट्रिंग व्हेरिएबल्सना मूल्ये नियुक्त करत आहोत:

String depositAmountStr = "1000.0000d"; String interestRateStr = "+5.00D"; String yearsStr = "2"; 

खाली दर्शविल्याप्रमाणे ही मूल्ये दुहेरीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी valueOf() पद्धत वापरा.

Double depositAmount = Double.valueOf(depositAmountStr);

आम्ही वापरतो. पुढील अंकगणित गणनेसाठी समान मूल्ये जसे:

Double interestEarned = ((depositAmount*interestRate*years)/100);

#3) दशांश स्वरूप पार्स () पद्धत

यासाठी, आम्ही प्रथम क्रमांक स्वरूप वर्ग उदाहरण पुनर्प्राप्त करतो आणि parse() पद्धत वापरतो. NumberFormat वर्गाचा.

खालील पद्धतीच्या स्वाक्षरीकडे एक नजर टाकूया:

पब्लिक नंबर पार्स(स्ट्रिंग स्ट्रिंग) पार्सएक्सेप्शन थ्रो करते

ही पद्धत निर्दिष्ट मजकूर पार्स करते. हे सुरुवातीच्या स्थितीपासून स्ट्रिंग वापरते आणि संख्या परत करते.

स्ट्रिंगची सुरुवात पार्स करण्यायोग्य नसल्यास ही पद्धत अपवाद ParseException टाकते.

आपण खालील नमुना कार्यक्रम पाहू. हा नमुना कोड parse() पद्धतीचा वापर करून दुहेरी मूल्य असलेल्या स्वरूपित मजकूर स्ट्रिंग पार्स करतो:

package com.softwaretestinghelp; import java.text.DecimalFormat; import java.text.NumberFormat; import java.text.ParseException; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using DecimalFormat parse () method * * @author * */ public class StringToDoubleDemo3 { public static void main(String [] args) throws ParseException { // Assign "5,000,00.00" to String variable pointsString String pointsString = "5,000,00.00"; System.out.println("pointsString :"+pointsString); // Pass pointsString i.e. String “+5,000,00.00” as a parameter to // DecimalFormat.getNumberInstance(). parse() method // to convert string pointsString value to double // and assign it to double variable points NumberFormat num = DecimalFormat.getNumberInstance(); Number pointsNum = num.parse(pointsString); double points = pointsNum.doubleValue(); System.out.println("Congratulations ! You have earned :"+points+" points!"); } } 

हा प्रोग्राम आउटपुट आहे:

पॉइंटस्ट्रिंग:5,000,00.00

अभिनंदन! तुम्ही :500000.0 गुण मिळवले आहेत!

येथे, फॉरमॅट केलेला मजकूर खालीलप्रमाणे स्ट्रिंग व्हेरिएबलला नियुक्त केला आहे:

String pointsString = "5,000,00.00";

हा फॉरमॅट केलेला मजकूर “5,000,00.00” पास झाला आहे num.parse() पद्धतीचा युक्तिवाद म्हणून.

त्यापूर्वी DecimalFormat वापरून NumberFormat वर्ग उदाहरण तयार केले जाते. getNumberInstance () पद्धत.

DecimalFormat.getNumberInstance() method. NumberFormat num = DecimalFormat.getNumberInstance(); Number pointsNum = num.parse(pointsString);

म्हणून, दुप्पट खाली दर्शविल्याप्रमाणे doubleValue () पद्धत वापरून मूल्य पुनर्प्राप्त केले जाते.

double points = pointsNum.doubleValue();

#4) नवीन डबल() कन्स्ट्रक्टर

जावा स्ट्रिंग दुहेरीमध्ये रूपांतरित करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे डबल क्लास कन्स्ट्रक्टर ( String str)

public Double(String str) NumberFormatException थ्रो करतो

हा कन्स्ट्रक्टर स्ट्रिंगने निर्दिष्ट केलेल्या दुहेरी प्रकाराचे मूल्य असलेले डबल ऑब्जेक्ट तयार करतो आणि परत करतो.3

str दुहेरीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी स्ट्रिंग आहे

ही पद्धत NumberFormatException नावाचा अपवाद टाकते जर स्ट्रिंगमध्ये पार्स करण्यायोग्य संख्यात्मक मूल्य नसेल.3

या दुहेरी (स्ट्रिंग स्ट्र) कन्स्ट्रक्टरचा वापर खालील नमुना प्रोग्रामच्या मदतीने कसा करायचा ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया जो प्रथम स्ट्रिंगमधून त्रिज्या दुप्पट करून वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काढतो.

package com.softwaretestinghelp; /** * This class demonstrates sample code to convert string to double java program * using new Double(String str) constructor * * @author * */ public class StringToDoubleDemo4 { public static void main(String[] args) { // Assign "+15.0005d" to String variable radiusStr String radiusStr = "+15.0005d"; System.out.println("radiusStr :"+radiusStr); // Pass radiusStr i.e.String “+15.0005d” as a parameter to new Double() // to convert string radiusStr value to double // and assign it to double variable radius double radius = newDouble(radiusStr).doubleValue(); System.out.println("Radius of circle :"+radius+" cm"); //Calculate area of circle double area = (3.14*(radius*radius)); System.out.println("Area of circle :"+area+" cm"); } }

हा प्रोग्राम आउटपुट आहे:

radiusStr :+15.0005d

वर्तुळाची त्रिज्या :15.0005 cm

वर्तुळाचे क्षेत्रफळ :706.5471007850001 cm

वरील प्रोग्राममध्ये, वर्तुळाचे त्रिज्या मूल्य नियुक्त केले आहेस्ट्रिंग व्हेरिएबल:

String radiusStr = "+15.0005d";

वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाची गणना करण्यासाठी, त्रिज्या डबल() कन्स्ट्रक्टर वापरून दुहेरी मूल्यामध्ये रूपांतरित केली जाते जी डबल डेटा प्रकार मूल्य देते. नंतर डबलव्हॅल्यू() पद्धत खाली दर्शविल्याप्रमाणे प्रिमिटिव्ह डेट टाईप दुहेरीचे व्हॅल्यू पुनर्प्राप्त करण्यासाठी वापरण्यात येते.

double radius = new Double (radiusStr).doubleValue();

टीप: जावा 9.0 पासून डबल(स्ट्रिंग स्ट्रिंग) कन्स्ट्रक्टर नापसंत आहे. हेच कारण आहे ज्यासाठी वरील विधानात डबलला स्ट्राइकथ्रू आहे.

म्हणून, आता हा मार्ग कमी पसंत केला जात आहे. अशा प्रकारे, आम्ही जावा स्ट्रिंगला दुहेरी Java प्रिमिटिव्ह डेटा प्रकारात रूपांतरित करण्याच्या सर्व पद्धतींचा समावेश केला आहे.

स्ट्रिंग टू दुहेरी रूपांतरण पद्धतीबद्दल वारंवार विचारले जाणारे काही प्रश्न आपण पाहू या.3

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न #1) आपण जावामध्ये स्ट्रिंग दुहेरीत रूपांतरित करू शकतो का?

उत्तर: होय , जावा मध्ये, स्ट्रिंग ते दुहेरी रूपांतरण खालील Java वर्ग पद्धती वापरून केले जाऊ शकते:

 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)6
 • डेसिमल फॉरमॅट पार्स()
 • नवीन डबल(स्ट्रिंग s)

प्र # 2) तुम्ही स्ट्रिंगला दुहेरीमध्ये कसे बदलता?

उत्तर: जावा स्ट्रिंगला दुहेरीमध्ये बदलण्यासाठी विविध पद्धती प्रदान करते.

खाली Java वर्ग पद्धती दिल्या आहेत:

4
 • Double.parseDouble(String)
 • Double.valueOf(String)
 • DecimalFormat parse()
 • नवीन Double(Strings)
 • प्रश्न #3) Java मध्ये दुप्पट आहे?

  उत्तर: होय . जावा लहान, इंट, दुहेरी इ. संख्यात्मक मूल्ये संचयित करण्यासाठी विविध आदिम डेटा प्रकार प्रदान करतो. दुहेरी हा फ्लोटिंग-पॉइंट क्रमांक दर्शविणारा Java आदिम डेटा प्रकार आहे. हा डेटा प्रकार 64-बिट फ्लोटिंग-पॉइंट अचूक असलेल्या स्टोरेजसाठी 8 बाइट्स घेतो. दशांश मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी हा डेटा प्रकार सामान्य पर्याय आहे.

  प्रश्न #4) Java मध्ये स्कॅनर म्हणजे काय?

  उत्तर: जावा वापरकर्त्याकडून इनपुट मिळविण्यासाठी java.util.Scanner क्लास प्रदान करते. विविध डेटा प्रकारांमध्ये इनपुट मिळविण्याच्या विविध पद्धती आहेत. उदाहरणार्थ, nextLine() हे स्ट्रिंग डेटा प्रकार मूल्य वाचण्यासाठी वापरले जाते. डबल डेटा व्हॅल्यू वाचण्यासाठी, ते nextDouble() पद्धत देते.

  निष्कर्ष

  या ट्युटोरियलमध्ये, आपण खालील क्लास वापरून Java मधील स्ट्रिंग डेटा टाईपला आदिम डेटा प्रकार दुहेरीमध्ये कसे रूपांतरित करायचे ते पाहिले. साध्या उदाहरणांसह पद्धती.

  • Double.parseDouble(String)
  • Double.valueOf(String)
  • DecimalFormat parse()
  • नवीन दुहेरी(स्ट्रिंग)
  वरील स्क्रॉल करा