Gwall Javascript Angheuol Discord - 7 Dull Posibl

Deall beth yw Gwall Javascript Angheuol Discord a chyfeiriwch at y canllaw cam wrth gam hwn sy'n esbonio 7 dull i drwsio Gwall Javascript Angheuol Discord:

Mae Discord yn ddosbarthiad digidol a negeseuon gwib platfform sydd wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer creu cymunedau. Gall defnyddwyr Discord gyfathrebu â'i gilydd gan ddefnyddio galwadau llais, galwadau fideo, negeseuon testun, ac ati. Mae'r platfform hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr chwarae gemau gyda'i gilydd a chysylltu â phobl ledled y byd sydd â diddordebau cyffredin.

Mae yna nifer o wallau y gallwch chi wyneb wrth ddefnyddio'r cais Discord, ac yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod un gwall o'r enw Discord Fatal Javascript error. Yn ogystal â siarad am y gwall, byddwn hefyd yn trafod gwahanol ffyrdd o drwsio'r gwall hwn.

Gwall Javascript Angheuol Discord

Achosion Gwall Discord

0

Mae'r gwall Javascript Angheuol Discord hwn yn gamgymeriad cyffredin y mae defnyddwyr yn ei wynebu wrth ddefnyddio'r rhaglen Discord. Mae yna amryw o resymau a all fod yn gyfrifol am y gwall hwn.

Datrys Gwall Anghydfod Peidio ag Agor

Ffyrdd I Drwsio Anghytgord Gwall Javascript Angheuol

Dull 1: Ailosod Discord

Un o'r prif resymau dros y gwall angheuol JavaScript Discord yw gosodiad llygredig y meddalwedd, felly rhaid i'r defnyddiwr ddadosod Discord o'r system ac yna ei ailosod eto i drwsio'r gwall hwn.

Dull 2: AnalluogiAntivirus

Mae gwrthfeirws yn cynnal gwiriadau a phrosesau amrywiol yn y cefndir, sy'n caniatáu iddo fonitro'r system ac nid yw'n caniatáu i unrhyw malware neu ffeil faleisus ymdreiddio i'r system. Weithiau gall y prosesau hyn fod yn gyfrifol am gamgymeriad angheuol JavaScript Discord yn y system, felly, rhaid i chi Analluogi Gwrthfeirws ac yna ceisio rhedeg Discord eto.

Dull 3: Dileu Discord Appdata

Rhaid i'r defnyddiwr clirio data Discord Local a data ap Discord o'r system ac yna ailgychwyn y system i drwsio gwall JavaScript angheuol i Discord.

Dilynwch y camau isod:

#1) Pwyswch Windows + R o'r bysellfwrdd a bydd blwch deialog yn agor. Teipiwch “%appdata%” fel y dangosir yn y ddelwedd isod a chliciwch ar “OK”.

#2) Bydd ffolder yn agor. Cliciwch ar y ffolder “Discord” a gwasgwch y botwm dileu i ddileu'r holl ffeiliau.

#3) Nawr gwasgwch Windows + R o'r bysellfwrdd eto a bydd blwch deialog yn agor. Teipiwch “% localappdata%” fel y dangosir yn y ddelwedd isod a chliciwch ar “OK”.

#4) Bydd ffolder yn agor. Cliciwch ar y ffolder “Discord” a gwasgwch y botwm dileu i ddileu'r holl ffeiliau.

>

Dull 4: Gwirio System Rhwystr Gwrthfeirws a Sganio

Weithiau mae'r Mae meddalwedd gwrthfeirws sy'n bresennol yn y system yn nodi diweddariad.exe y ffolder Discord wrth i'r ffeil heintiedig a gwall JavaScript angheuol ddigwydd. Felly, rhaid i chigwiriwch eich brest firws gwrthfeirws a thynnu'r ffeil Discord o'r frest firws.

Gallwch hefyd ychwanegu'r ffeil Discord i adran eithriad y gwrthfeirws sy'n atal ei rwystro rhag y gwrthfeirws ac yn atal Discord rhag gwall JavaScript angheuol digwydd hysbysiad.

Dull 5: Rhedeg Discord Fel Gweinyddwr

Drwy redeg y rhaglen fel Gweinyddwr gall y defnyddiwr drwsio gwall JavaScript angheuol sydd wedi digwydd gwall anghytgord. Rhaid i'r defnyddiwr ddilyn y camau a restrir isod i redeg Discord fel Gweinyddwr:

#1) De-gliciwch ar yr eicon Discord a chlicio ar "Properties".

#2) Bydd blwch deialog yn ymddangos. Cliciwch ar “Cydnawsedd” ac yna cliciwch ar “Rhedeg y rhaglen hon fel gweinyddwr”. Yna cliciwch ar “Gwneud Cais” ac “OK”.

Nawr cliciwch ddwywaith ar yr eicon i lansio'r rhaglen, ac efallai y bydd y gwall yn cael ei drwsio. Gallwch hefyd geisio dileu mynediad gweinyddwr ac yna lansio'r cymhwysiad Discord eto i drwsio'r gwall.

Dull 6: Mae Defnyddio Anogwr Gorchymyn

Mae Command Prompt yn caniatáu i ddefnyddwyr weithredu gorchymyn yn y gorchymyn yn uniongyrchol llinell ac mae hefyd yn caniatáu ichi newid y ffeil system. Dilynwch y camau a drafodir isod i drwsio'r gwall Discord gan ddefnyddio Command Prompt:

#1) Chwiliwch am Command Prompt yn y bar chwilio a chliciwch ar y dde arno. Cliciwch ar “Rhedeg fel gweinyddwr” fel y dangosir yn y ddelweddisod.

#2) Teipiwch "gpupdate /force" fel y dangosir isod. Bydd y broses diweddaru polisi yn weladwy ac yna'n cael ei chwblhau.

Ar ôl i'r diweddariad polisi gael ei gwblhau, gallwch geisio rhedeg Discord eto i gywiro'r gwall.

Dull 7: Newid Math Cychwyn o Ansawdd Gwasanaeth Profiad Fideo Sain Windows

Drwy wneud newidiadau i'r gwasanaethau gallwch chi drwsio'r gwall JavaScript angheuol Discord hwn yn hawdd. Dilynwch y camau a grybwyllir isod i drwsio'r gwall hwn:

#1) Pwyswch Windows + R o'r bysellfwrdd, chwiliwch am “services.msc” ac yna cliciwch ar “Iawn” fel y dangosir yn y llun isod.

#2) Bydd ffenestr yn agor fel y dangosir isod. Chwiliwch am “Profiad Fideo Sain o Ansawdd Windows”. Gwnewch de-gliciwch ac yna cliciwch ar “Properties”.

#3) Bydd blwch deialog yn agor. Cliciwch ar “Stop”.

#4) Nawr cliciwch ar “Start” i ailddechrau'r gwasanaethau fel y dangosir yn y llun isod.

#5) Cliciwch ar "Startup type" a'i osod i "Awtomatig" fel y dangosir isod.

#6) Cliciwch ar “Mewngofnodi” ac yna cliciwch ar “Pori”.

#7) Bydd blwch deialog yn agor. Ychwanegwch enw eich cyfrif yn y blwch testun “Rhowch enw'r gwrthrych i'w ddewis” ac yna cliciwch ar “OK”.

#8) Cliciwch ar “Apply” ac yna cliciwch ar “OK”.

Nawr ailgychwynwch y system a bydd y gwall yn cael ei drwsio.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cymharwch y Newidydd Llais Discord Gorau

Yn rhan ddiweddarach yr erthygl, buom yn trafod nifer o ffyrdd i drwsio gwallau JavaScript angheuol Discord.

Sgrolio i'r brig