Neotevírání aplikace Discord ve Windows 10: opraveno

V tomto návodu se seznámíme s online platformou Discord a pochopíme různé způsoby, jak vyřešit chybu Discord Not Opening Error:

Svět se skládá z lidí s různým vkusem a zvyky, každý se snaží najít někoho, kdo odpovídá jeho energii a má stejný zájem.

Platforma sociálních médií usnadnila lidem vzájemnou komunikaci a vyhledávání lidí se stejnými zájmy.

V tomto článku budeme hovořit o jedné takové platformě s názvem "Discord". Také budeme diskutovat o běžné chybě, která souvisí s touto platformou a nazývá se Discord won't open an error. V další části článku budeme také diskutovat o tom, jak tuto chybu opravit.

Jak opravit Chyba neotevření služby Discord

Oficiální odkaz : Discord

Discord je online platforma a aplikace, která umožňuje lidem se stejnými zájmy spojit se a vytvořit komunitu. Tato komunita je hlavně centrem pro hráče, kteří se zaměřují na hry a společně je hrají.

V této aplikaci jsou také různá vzdělávací centra, která zahrnují robotiku, vývoj atd. Discord nabízí svým uživatelům různé služby.

Jedná se o tyto položky:

  1. Zvukové volání
  2. Videohovor
  3. Chat
  4. Připojte se ke kanálu
  5. Vytvořit kanál
  6. Sdílet hraní atd.

Důvody: Discord nejde otevřít na mém počítači

Za chybu neotevření služby Discord mohou být zodpovědné různé důvody, z nichž některé jsou popsány níže:

#1) Na vašem zařízení je spuštěna hra

Je možné, že na pozadí běží nějaká hra, která neumožnila otevření služby Discord.

#2) Poškozené nebo chybějící soubory

Poškozené nebo poškozené soubory jsou jedním z hlavních důvodů nefunkčnosti systému, proto mohou být příčinou poškozené nebo infikované soubory.

#3) Discord je blokován jiným programem

Je možné, že hra má zakázaná oprávnění pro otevření prostřednictvím služby Discord nebo že prostředky využívá nějaký jiný software, který může blokovat otevření služby Discord.

#4) Problémy související se systémem Windows

V systému Windows se vyskytují různé chyby a omyly, které mohou být možnou příčinou chyby Discord se neotevře.

Doporučený nástroj pro opravu chyb systému Windows - Outbyte PC Repair

Nástroj Outbyte PC Repair Tool dokáže identifikovat a vyřešit problémy, které vám brání v používání aplikace Discord v počítači. Outbyte je vybaven několika skenery zranitelností, s jejichž pomocí dokáže tento nástroj pro opravu počítače prohledat celý systém a najít škodlivý nebo nežádoucí software, který vám může bránit ve spuštění aplikace Discord.

Kromě toho Outbyte intuitivně optimalizuje počítač tím, že čistí nepotřebné soubory, aktualizuje některé klíčové součásti systému Windows a pomáhá vám najít chybějící soubory, které jsou potřebné k bezproblémovému provozu programu Discord v systému.

Vlastnosti:

  • Kontrola zranitelnosti celého systému PC
  • Identifikace a odstranění poškozených souborů
  • Identifikujte programy, které omezují výkon počítače.
  • Vyčistěte místo na disku od nepotřebných souborů pro hladký výkon.

Navštivte webové stránky nástroje Outbyte PC Repair Tool>>

Obecné opravy

Existuje několik obecných kontrol, které mohou chybu opravit, proto doporučujeme nejprve provést tyto kontroly a teprve poté použít metody pro opravu této chyby.

#1) Aktualizace systému

Jedním ze způsobů, jak opravit chybu neotevírání aplikace Discord, je aktualizovat systém na nejnovější verzi. Postup pro aktualizaci systému naleznete na níže uvedeném odkazu.

Kroky k aktualizaci systému

#2) Aktualizace ovladačů

Ovladače v systému jsou jednou z hlavních příčin chyby Discord won't open, protože chyba v ovladači přináší takové chyby. Chcete-li takové chyby opravit, stačí aktualizovat ovladače na nejnovější verzi.

=> Podrobné informace naleznete na tomto odkazu - jak aktualizovat Ovladače

#3) Spusťte antivirovou kontrolu

Malware v systému může být hlavní příčinou výskytu chyby Discord won't open. Proto se doporučuje prohledat systém pomocí kvalitního antivirového programu, aby mohla být příčina chyby zjištěna a odstraněna.

#4) Automatické nastavení data a času

Discord se připojuje ke svému online serveru, proto se může stát, že se chyba Discord neotevře, pokud datum a čas v systému nejsou správné.

Chcete-li automaticky nastavit datum a čas, postupujte podle níže uvedených kroků:

a) Otevřete nastavení a klikněte na "Time & amp; language", jak je znázorněno na obrázku níže.

b) Přepněte posuvník s názvem "Nastavit čas automaticky" do polohy "Zapnuto", jak je znázorněno níže.

Metody opravy chyby Discord Won't Open Error

Existují různé metody opravy chyby neotevírání služby Discord a některé z nich jsou uvedeny níže:

#1) Zavřete Discord ve Správci úloh a restartujte jej

Pokud se Discord neotevře, doporučujeme jej ukončit pomocí správce úloh a spustit jej znovu.

Chcete-li Discord zavřít pomocí správce úloh, postupujte podle níže uvedených kroků:

a) Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a klikněte na položku "Správce úloh", jak je znázorněno na obrázku níže.

b) Klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Discord a klikněte na možnost "Ukončit úlohu", jak je znázorněno na obrázku níže.

#2) Spusťte kontrolu systémových souborů

#3) Vymazání místních dat a dat aplikací

Kdykoli je aplikace nainstalována do systému, vytváří data mezipaměti, která jsou uložena v systému jako data aplikace a místní data aplikace. Vymazáním této paměti mezipaměti lze chybu Discord not opening opravit.

Chcete-li vymazat data aplikací a místní data aplikací, postupujte podle níže uvedených kroků:

a) Stiskněte na klávesnici kombinaci kláves "Windows + R" a otevře se dialogové okno. Nyní zadejte "%appdata%", jak je znázorněno na obrázku níže, a klikněte na "OK".

b) Otevře se složka, nyní klikněte na složku "discord" a stisknutím tlačítka odstranit smažte všechny soubory. Viz obrázek níže.

c) Stiskněte na klávesnici kombinaci kláves "Windows + R" a otevře se dialogové okno. Nyní zadejte "%localappdata%", jak je znázorněno na obrázku níže, a klikněte na "OK".

d) Nyní se otevře složka, klikněte na složku "Discord" a stisknutím tlačítka odstranit smažte všechny soubory.

#4) Zkuste se přihlásit z prohlížeče

Discord je online platforma, která uživatelům poskytuje také svou aplikaci pro přístup k jejím funkcím. Pokud tedy uživatel nemá přístup k aplikaci, může se pokusit přepnout do webového režimu služby Discord a získat přístup k účtu.

Navštivte webovou stránku Discord, vyhledejte tlačítko "Otevřít Discord v prohlížeči" a klikněte na něj.

Viz obrázek níže.

#5) Zakázat proxy servery

Proxy servery jsou další úrovní zabezpečení nebo kontroly v systému. Je možné, že někdy z náhodného důvodu proxy servery neumožní otevření služby Discord.

Chcete-li v systému zakázat proxy servery, můžete postupovat podle níže uvedených kroků:

a) Otevřete nastavení a klikněte na "Síť & Internet", jak je znázorněno na obrázku níže.

b) Nyní klikněte na "Proxy" a vypněte "Automaticky zjišťovat nastavení" a "Použít proxy server", jak je znázorněno na obrázku níže.

#6) Obnovení DNS

Kdykoli uživatel navštíví jakoukoli webovou stránku, DNS požádá server webové stránky o zobrazení obsahu a poté se pro něj vytvoří dočasný soubor, který se nazývá cache. Pokud je v paměti uloženo velké množství souborů cache, ovlivňuje to fungování internetu.

Postupujte tedy podle níže uvedených kroků a vymažte ze systému vyrovnávací paměť DNS.

a) Na klávesnici stiskněte klávesy "Windows + R" a vyhledejte "cmd". Nyní stiskněte klávesu "Enter" a otevře se příkazový řádek, jak je znázorněno na obrázku níže.

b) V dalším kroku zadejte příkaz "ipconfig/flushdns" a obnovte mezipaměť DNS, jak je znázorněno na obrázku níže.

#7) Podívejte se na aktualizaci Discordu

Může se stát, že se chyba Discord neotevře, protože v předchozí verzi softwaru jsou chyby. Proto se doporučuje vyhledat aktualizovanou a nejnovější verzi softwaru.

Navštivte webové stránky Discord a stáhněte si nejnovější verzi, jak je znázorněno na obrázku níže. Uživatelé by si měli stáhnout verzi v závislosti na systému (Windows/Mac), který používají.

#8) Zavřít Discord z příkazového řádku

Systém Windows poskytuje svým uživatelům možnost ukončit libovolný program nebo k němu přistupovat pomocí příkazového řádku, který funguje jako příkazové uživatelské rozhraní (CUI) a umožňuje uživatelům přístup ke všem souborům.

Chcete-li ukončit službu Discord z příkazového řádku, postupujte podle níže uvedených kroků:

a) Stiskněte na klávesnici tlačítko "Windows + R" a otevře se dialogové okno, jak je znázorněno na obrázku níže. Nyní do vyhledávacího řádku zadejte "cmd" a kliknutím na "OK" otevřete příkazový řádek.

b) Nyní zadejte příkaz "taskkill /F /IM Discord.exe", jak je znázorněno na obrázku níže.

Systém Windows najde všechny soubory Discord pracující na pozadí a ukončí všechny jejich procesy, jak je zobrazeno na obrázku výše.

V počítačích existuje také funkce nazývaná aplikace na pozadí. Jedná se o aplikace, které běží na pozadí a provádějí různé úkoly, jako je vyhledávání aktualizací a skenování počítače. Tyto aplikace na pozadí mohou být příčinou neotevření aplikace Discord v systému Windows.

Pro opravu této chyby postupujte podle níže uvedených kroků:

a) Otevřete Nastavení a klikněte na "Soukromí", jak je znázorněno na obrázku níže.

b) Nyní klikněte na položku "Background apps" v seznamu dostupných možností, jak je znázorněno na obrázku níže.

c) V dalším kroku přepněte přepínač s názvem "Nechat aplikace běžet na pozadí" a nastavte jej do vypnuté polohy, jak je znázorněno na obrázku níže.

Podle výše uvedených kroků může uživatel snadno zakázat aplikace na pozadí systému, které spotřebovávají rychlost systému a efektivní čas, který lze využít efektivním způsobem.

Často kladené otázky

Závěr

Existují různé aplikace, které lidem umožňují vzájemně se propojit a sdílet své znalosti a zájmy o určitém tématu.

V tomto článku jsme hovořili o jedné takové aplikaci známé jako Discord. Začali jsme tím, co je Discord, a poté jsme se zabývali chybou Discord nelze otevřít v systému Windows a v druhé části článku jsme vysvětlili příčiny této chyby a způsoby její opravy.

Posunout nahoru