Важливі показники та вимірювання тестування програмного забезпечення - пояснення з прикладами та графіками

У програмних проектах найважливіше вимірювати якість, вартість та ефективність проекту і процесів. Без вимірювання цих показників проект не може бути успішно завершений.

У сьогоднішній статті ми дізнаємося з прикладами та графіками - Показники та вимірювання тестування програмного забезпечення і як їх використовувати в процесі тестування програмного забезпечення.

Є відомий вислів: "Ми не можемо контролювати те, що не можемо виміряти".

Тут контроль над проектами означає, як менеджер/керівник проекту може якнайшвидше виявити відхилення від плану тестування, щоб відреагувати на них вчасно. Генерація тестових метрик на основі потреб проекту є дуже важливою для досягнення якості програмного забезпечення, що тестується.

Що таке метрика тестування програмного забезпечення?

Метрика - це кількісна міра ступеня, до якого система, компонент системи або процес володіє певною ознакою.

Метрики можна визначити як "СТАНДАРТИ OF ВИМІРЮВАННЯ ".

Метрики програмного забезпечення використовуються для вимірювання якості проекту. Простіше кажучи, метрика - це одиниця, яка використовується для опису атрибуту. Метрика - це шкала для вимірювання.

Припустимо, в загальному випадку, "Кілограм" - це метрика для вимірювання атрибуту "Вага". Аналогічно, в програмному забезпеченні, "Скільки проблем міститься в тисячі рядків коду?", h тут. Кількість випусків - один вимір; кількість рядків коду - інший вимір. Метрика визначається на основі цих двох вимірів .

Приклад тестової метрики:

 • Скільки дефектів існує в модулі?
 • Скільки тестових кейсів виконується на одну людину?
 • Що таке % тестового покриття?

Що таке тестування програмного забезпечення?

Вимірювання - це кількісне позначення ступеня, кількості, розміру, потужності або розміру певного атрибуту продукту або процесу.

Приклад тестового вимірювання: Загальна кількість дефектів.

Будь ласка, зверніться до наведеної нижче діаграми для чіткого розуміння різниці між вимірюванням та метрикою.

Чому тестові показники?

Генерація метрик тестування ПЗ є найважливішим обов'язком керівника/менеджера тестування ПЗ.

До тестових метрик звикли,

 1. Прийміть рішення щодо наступного етапу діяльності, наприклад, оцініть вартість та графік майбутніх проектів.
 2. Розуміння того, яке вдосконалення необхідне для успіху проекту
 3. Прийняти рішення щодо процесу або технології, які необхідно змінити тощо.

Важливість метрик тестування програмного забезпечення:

Як пояснювалося вище, тестові показники є найбільш важливими для вимірювання якості програмного забезпечення.

Негайно, як ми можемо виміряти якість програмного забезпечення за допомогою метрик ?

Припустимо, якщо проект не має жодних метрик, то як буде вимірюватися якість роботи, виконаної тестовим аналітиком?

Наприклад, Тестовий аналітик повинен це робити,

 1. Створіть тестові кейси для 5 вимог
 2. Виконайте розроблені тестові кейси
 3. Фіксуйте дефекти та необхідність провалити відповідні тестові кейси
 4. Після усунення дефекту потрібно повторно протестувати дефект і повторно виконати відповідний невдалий тестовий приклад.

У наведеному вище сценарії, якщо не дотримуватися метрик, то робота, виконана аналітиком тестування, буде суб'єктивною, тобто у Звіті про тестування не буде належної інформації про стан його роботи/проекту.

Якщо в проекті задіяні метрики, то можна опублікувати точний статус його/її роботи з відповідними цифрами/даними.

тобто у Звіті про випробування ми можемо опублікувати:

 1. Скільки тестових кейсів було розроблено для кожної вимоги?
 2. Скільки тестових кейсів ще потрібно розробити?
 3. Скільки тестових кейсів виконується?
 4. Скільки тестових кейсів пройдено/не пройдено/заблоковано?
 5. Скільки тестових кейсів ще не виконано?
 6. Скільки дефектів виявлено і наскільки вони серйозні?
 7. Скільки тестових кейсів провалено через один конкретний дефект?

Виходячи з потреб проекту, ми можемо мати більше метрик, ніж вищезгаданий список, щоб знати статус проекту в деталях.

На основі вищезазначених метрик, тест-лід/менеджер отримає розуміння нижчезазначених ключових моментів.

 • % виконаних робіт
 • % роботи, яку ще потрібно виконати
 • Час для завершення роботи, що залишилася
 • Чи йде проект за графіком, чи відстає від нього?

На основі метрик, якщо проект не завершується за графіком, менеджер б'є на сполох перед клієнтом та іншими зацікавленими сторонами, пояснюючи причини відставання, щоб уникнути несподіванок в останню хвилину.

Метрики Життєвий цикл

Типи метрик ручного тестування

Метрики тестування в основному поділяються на 2 категорії.

 1. Базові показники
 2. Розраховані показники

Базові показники: Базові метрики - це метрики, які виводяться з даних, зібраних тестовим аналітиком під час розробки та виконання тестового кейсу.

Ці дані будуть відстежуватися протягом усього життєвого циклу тесту, тобто збір таких даних, як загальна кількість тестових кейсів, розроблених для проекту (або) кількість тестових кейсів, які потрібно виконати (або) кількість тестових кейсів, які пройшли/не пройшли/заблоковані і т.д.

Обчислені показники: Розрахункові метрики виводяться з даних, зібраних у базових метриках. Ці метрики зазвичай відстежуються керівником/менеджером тесту для цілей звітування по тестуванню.

Приклади метрик тестування програмного забезпечення

Розглянемо на прикладі розрахунок різних тестових метрик, які використовуються у звітах про тестування програмного забезпечення:

Нижче наведено формат таблиці для даних, отриманих від тестового аналітика, який фактично бере участь у тестуванні:

Визначення та формули для розрахунку метрик:

#1) %ge Виконано тестових кейсів : Ця метрика використовується для отримання статусу виконання тестових кейсів у відсотках %ge.

%ge Виконано тестових кейсів Виконано тестових кейсів = ( Кількість виконаних тестових кейсів / Загальна кількість написаних тестових кейсів) * 100.

Отже, з наведених вище даних,

%ge Виконано тестових кейсів = (65 / 100) * 100 = 65%.

#2) %ge Тестові приклади не виконано : Ця метрика використовується для отримання статусу очікуваного виконання тестових кейсів у відсотках %ge.

%ge Тестові випадки не виконано = ( Кількість невиконаних тестових кейсів / Загальна кількість написаних тестових кейсів) * 100.

Отже, з наведених вище даних,

%ge Заблоковано тестових випадків = (35 / 100) * 100 = 35%.

#3) %ge Тестові кейси пройдено : Ця метрика використовується для отримання Pass %ge виконаних тестових кейсів.

%ge Тестові кейси пройдено = = Тестові кейси пройдено ( Кількість пройдених тестових кейсів / Загальна кількість виконаних тестових кейсів) * 100.

Отже, з наведених вище даних,

%ge Тестові кейси пройдено = (30 / 65) * 100 = 46%.

#4) %ge Тестові кейси не пройшли : Ця метрика використовується для отримання Fail %ge виконаних тестових кейсів.

%ge Тестові кейси не пройшли = ( Кількість невдалих тестових кейсів / Загальна кількість виконаних тестових кейсів) * 100.

Отже, з наведених вище даних,

%ge Тестові кейси пройдено = (26 / 65) * 100 = 40%.

#5) %ge Заблоковано тестові випадки : Ця метрика використовується для отримання заблокованого %ge виконаних тестових кейсів. Детальний звіт можна надати, вказавши фактичну причину блокування тестових кейсів.

%ge Тестові кейси заблоковано = ( Кількість заблокованих тестових кейсів / Загальна кількість виконаних тестових кейсів) * 100.

Отже, з наведених вище даних,

%ge Заблоковано тестових випадків = (9 / 65) * 100 = 14%.

#6) Щільність дефектів = (щільність дефектів) Кількість виявлених дефектів / розмір

( Тут "Розмір" вважається вимогою, отже, щільність дефектів розраховується як кількість дефектів, виявлених на одну вимогу. Аналогічно, щільність дефектів може бути розрахована як кількість дефектів, виявлених на 100 рядків коду [АБО] Кількість дефектів, виявлених на модуль, і т.д. )

Отже, з наведених вище даних,

Щільність дефектів = (30 / 5) = 6

#7) Ефективність усунення дефектів (DRE) = ( Кількість дефектів, виявлених під час QA-тестування / (Кількість дефектів, виявлених під час QA-тестування + Кількість дефектів, виявлених кінцевим користувачем)) * 100

DRE використовується для визначення тестової ефективності системи.

Припустимо, під час розробки та QA-тестування ми виявили 100 дефектів.

Після QA-тестування, під час Альфа- та Бета-тестування, кінцевий користувач/клієнт виявив 40 дефектів, які могли бути виявлені на етапі QA-тестування.

Тепер DRE буде розраховуватися як,

DRE = [100 / (100 + 40)] * 100 = [100 /140] * 100 = 71

#8) Витік дефекту : Витік дефектів - це метрика, яка використовується для визначення ефективності QA-тестування, тобто скільки дефектів було пропущено/пропущено під час QA-тестування.

Дефект Витік = ( Кількість дефектів, знайдених в UAT / Кількість дефектів, знайдених в QA тестуванні) * 100

Припустимо, під час розробки та QA-тестування ми виявили 100 дефектів.

Після QA-тестування, під час Альфа- та Бета-тестування, кінцевий користувач/клієнт виявив 40 дефектів, які могли бути виявлені на етапі QA-тестування.

Витік дефектів = (40 /100) * 100 = 40%.

#9) Дефекти за пріоритетністю : Ця метрика використовується для визначення кількості виявлених дефектів на основі Серйозності / Пріоритету дефекту, що використовується для прийняття рішення про якість програмного забезпечення.

%ge Критичні дефекти = Кількість виявлених критичних дефектів / Загальна кількість виявлених дефектів * 100

З даних, наведених у таблиці вище,

%ge Критичні дефекти = 6/ 30 * 100 = 20%.

%ge Високі дефекти = Кількість виявлених високих дефектів / Загальна кількість виявлених дефектів * 100

З даних, наведених у таблиці вище,

%ge Високий рівень дефектів = 10/ 30 * 100 = 33.33%.

%ge Середні дефекти = Кількість виявлених середніх дефектів / Загальна кількість виявлених дефектів * 100

З даних, наведених у таблиці вище,

%ge Середні дефекти = 6/ 30 * 100 = 20%.

%ge Низькі дефекти = Кількість виявлених низьких дефектів / Загальна кількість виявлених дефектів * 100

З даних, наведених у таблиці вище,

%ge Низькі дефекти = 8/ 30 * 100 = 27%.

Висновок

Метрики, наведені в цій статті, в основному використовуються для створення щоденного/щотижневого звіту про стан з точними даними на етапі розробки/виконання тестових кейсів; це також корисно для відстеження статусу проекту та якості програмного забезпечення.

Про автора Анурадха К. має понад 7 років досвіду в тестуванні програмного забезпечення і зараз працює консультантом у міжнародній корпорації. Вона також добре обізнана в тестуванні мобільної автоматизації.

Які ще тестові метрики ви використовуєте у своєму проекті? Як завжди, діліться своїми думками/запитаннями у коментарях нижче.

Рекомендована література

  Прокрутити до верху