Discord Fatal Javascript Error - 7 możliwych metod

Zrozum, czym jest Discord Fatal Javascript Error i zapoznaj się z tym przewodnikiem krok po kroku wyjaśniającym 7 metod naprawy Discord Fatal Javascript Error:

Discord to komunikator internetowy i platforma dystrybucji cyfrowej, która została specjalnie zaprojektowana do tworzenia społeczności. Użytkownicy Discord mogą komunikować się ze sobą za pomocą połączeń głosowych, połączeń wideo, wiadomości tekstowych itp. Platforma umożliwia również użytkownikom wspólne granie w gry i łączenie się z ludźmi na całym świecie o wspólnych zainteresowaniach.

Istnieją różne błędy, które można napotkać podczas korzystania z aplikacji Discord, a w tym artykule omówimy jeden z takich błędów o nazwie Discord Fatal Javascript error. Oprócz omówienia błędu, omówimy również różne sposoby naprawienia tego błędu.

Discord Fatal Javascript Error

Przyczyny błędów Discord

Błąd Discord Fatal Javascript jest częstym błędem napotykanym przez użytkowników podczas korzystania z aplikacji Discord. Istnieją różne przyczyny, które mogą być odpowiedzialne za ten błąd.

Rozwiązanie problemu z błędem braku otwarcia Discorda

Sposoby naprawienia krytycznego błędu Javascript w Discord

Metoda 1: Ponowna instalacja Discord

Jedną z głównych przyczyn krytycznego błędu JavaScript Discord jest uszkodzona instalacja oprogramowania, więc użytkownik musi odinstalować Discord z systemu, a następnie zainstalować go ponownie, aby naprawić ten błąd.

Metoda 2: Wyłączenie programu antywirusowego

Program antywirusowy uruchamia różne kontrole i procesy w tle, co pozwala mu monitorować system i nie pozwala na infiltrację systemu przez złośliwe oprogramowanie lub złośliwy plik. Czasami procesy te mogą być odpowiedzialne za fatalny błąd JavaScript Discord w systemie, dlatego należy wyłączyć program antywirusowy, a następnie spróbować ponownie uruchomić Discord.

Metoda 3: Usuń Discord Appdata

Użytkownik musi wyczyścić dane lokalne Discord i dane aplikacji Discord z systemu, a następnie ponownie uruchomić system, aby naprawić błąd Discord a fatal JavaScript.

Wykonaj poniższe czynności:

#1) Naciśnij Windows + R na klawiaturze, a otworzy się okno dialogowe. Wpisz "%appdata%", jak pokazano na poniższym obrazku i kliknij "OK".

#2) Otworzy się folder. Kliknij folder "Discord" i naciśnij przycisk usuwania, aby usunąć wszystkie pliki.

#3) Teraz ponownie naciśnij Windows + R z klawiatury, a otworzy się okno dialogowe. Wpisz "%localappdata%", jak pokazano na poniższym obrazku i kliknij "OK".

#4) Otworzy się folder. Kliknij folder "Discord" i naciśnij przycisk usuwania, aby usunąć wszystkie pliki.

Metoda 4: Sprawdź blokadę antywirusową i przeskanuj system

Czasami oprogramowanie antywirusowe obecne w systemie oznacza update.exe folderu Discord jako zainfekowany plik i pojawia się błąd krytyczny JavaScript. Dlatego należy sprawdzić skrzynkę antywirusową i usunąć plik Discord ze skrzynki antywirusowej.

Można również dodać plik Discord do sekcji wyjątków programu antywirusowego, co zapobiega jego zablokowaniu przez program antywirusowy i zapobiega powiadomieniu Discord o wystąpieniu błędu krytycznego JavaScript.

Metoda 5: Uruchom Discord jako administrator

Uruchamiając aplikację jako administrator, użytkownik może naprawić błąd krytyczny JavaScript, który wystąpił w discord error. Użytkownik musi wykonać poniższe kroki, aby uruchomić Discord jako administrator:

#1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Discord i kliknij "Właściwości".

#2) Pojawi się okno dialogowe. Kliknij "Zgodność", a następnie kliknij "Uruchom ten program jako administrator". Następnie kliknij "Zastosuj" i "OK".

Teraz kliknij dwukrotnie ikonę, aby uruchomić aplikację, a błąd może zostać naprawiony. Możesz także spróbować usunąć dostęp administratora, a następnie ponownie uruchomić aplikację Discord, aby naprawić błąd.

Metoda 6: Korzystanie z wiersza poleceń

Wiersz poleceń pozwala użytkownikom na bezpośrednie wykonywanie poleceń w wierszu poleceń, a także umożliwia zmianę pliku systemowego. Wykonaj kroki omówione poniżej, aby naprawić błąd Discord za pomocą wiersza polecenia:

#1) Wyszukaj Wiersz polecenia w pasku wyszukiwania i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Kliknij "Uruchom jako administrator", jak pokazano na poniższym obrazku.

#2) Wpisz "gpupdate /force", jak pokazano poniżej. Proces aktualizacji zasad będzie widoczny, a następnie zakończony.

Po zakończeniu aktualizacji zasad możesz spróbować ponownie uruchomić Discord, aby naprawić błąd.

Metoda 7: Zmiana typu uruchamiania usługi Quality Windows Audio Video Experience Service

Wprowadzając zmiany w usługach, można łatwo naprawić ten błąd Discord fatal JavaScript. Wykonaj kroki wymienione poniżej, aby naprawić ten błąd:

#1) Naciśnij Windows + R z klawiatury, wyszukaj "services.msc", a następnie kliknij "OK", jak pokazano na poniższym obrazku.

#2) Otworzy się okno, jak pokazano poniżej. Wyszukaj "Quality Windows Audio Video Experience". Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij "Właściwości".

#3) Otworzy się okno dialogowe, w którym należy kliknąć "Stop".

#4) Teraz kliknij "Start", aby wznowić usługi, jak pokazano na poniższym obrazku.

#5) Kliknij "Typ uruchamiania" i ustaw go na "Automatyczny", jak pokazano poniżej.

#6) Kliknij "Zaloguj się", a następnie "Przeglądaj".

#7) Otworzy się okno dialogowe, w którym należy wpisać nazwę konta w polu tekstowym "Enter the object name to select", a następnie kliknąć przycisk "OK".

#8) Kliknij "Zastosuj", a następnie kliknij "OK".

Teraz uruchom ponownie system, a błąd zostanie naprawiony.

Często zadawane pytania

Porównaj najlepszy zmieniacz głosu Discord

W dalszej części artykułu omówiliśmy wiele sposobów naprawienia fatalnych błędów JavaScript Discorda.

Przewiń do góry