Metrik dan Pengukuran Ujian Perisian Penting – Diterangkan dengan Contoh dan Graf

Dalam projek perisian, adalah paling penting untuk mengukur kualiti, kos dan keberkesanan projek serta prosesnya. Tanpa mengukur ini, projek tidak dapat disiapkan dengan jayanya.

Dalam artikel hari ini, kita akan belajar dengan contoh dan graf Metrik dan Pengukuran Ujian Perisian dan cara menggunakan ini dalam proses Pengujian Perisian.

Terdapat pernyataan yang terkenal: “Kami tidak boleh mengawal perkara yang kami tidak boleh mengukur”.

Di sini mengawal projek bermakna, cara pengurus/pemimpin projek boleh mengenal pasti sisihan daripada pelan ujian ASAP untuk bertindak balas dalam masa yang sesuai. Penjanaan metrik ujian berdasarkan keperluan projek adalah sangat penting untuk mencapai kualiti perisian yang diuji.

Apa Itu Metrik Pengujian Perisian?

Metrik ialah ukuran kuantitatif sejauh mana sistem, komponen sistem atau proses memiliki atribut tertentu.

Metrik boleh ditakrifkan sebagai “STANDARD DARI PENGUKURAN ”.

Metrik Perisian digunakan untuk mengukur kualiti projek . Ringkasnya, Metrik ialah unit yang digunakan untuk menerangkan atribut. Metrik ialah skala untuk pengukuran.

Andaikan, secara umum, "Kilogram" ialah metrik untuk mengukur atribut "Berat". Begitu juga, dalam perisian, “Berapa banyak isu ditemui dalamseribu baris kod?”, h er No. isu ialah satu ukuran & Bilangan baris kod ialah ukuran lain. Metrik ditakrifkan daripada dua ukuran ini .

Contoh metrik ujian:

 • Berapa banyak kecacatan yang wujud dalam modul?
 • Berapa banyak kes ujian dilaksanakan bagi setiap orang?
 • Apakah % liputan Ujian?

Apakah Pengukuran Ujian Perisian?

Pengukuran ialah petunjuk kuantitatif takat, amaun, dimensi, kapasiti atau saiz sesetengah atribut produk atau proses.

Contoh Pengukuran Ujian: Jumlah bilangan kecacatan.

Sila rujuk rajah di bawah untuk pemahaman yang jelas tentang perbezaan antara Pengukuran & Metrik.

Mengapa Menguji Metrik?

Penjanaan Metrik Ujian Perisian ialah tanggungjawab paling penting Ketua/Pengurus Ujian Perisian.

Metrik Ujian digunakan untuk,

 1. Ambil keputusan untuk fasa aktiviti seterusnya seperti, anggaran kos & jadual projek masa hadapan.
 2. Fahami jenis penambahbaikan yang diperlukan untuk menjayakan projek
 3. Ambil keputusan tentang Proses atau Teknologi yang akan diubah suai dsb.

Kepentingan Metrik Pengujian Perisian:

Seperti yang dijelaskan di atas, Metrik Ujian adalah yang paling penting untuk mengukur kualiti perisian.

Sekarang, bagaimana kita boleh mengukur kualiti yangperisian dengan menggunakan Metrik ?

Andaikan, jika projek tidak mempunyai sebarang metrik, bagaimanakah kualiti kerja yang dilakukan oleh Penganalisis Ujian akan diukur?

Sebagai Contoh, Penganalisis Ujian perlu,

 1. Mereka bentuk kes ujian untuk 5 keperluan
 2. Melaksanakan kes ujian yang direka
 3. Log kecacatan & perlu gagal kes ujian yang berkaitan
 4. Selepas kecacatan diselesaikan, kami perlu menguji semula kecacatan & laksanakan semula kes ujian gagal yang sepadan.

Dalam senario di atas, jika metrik tidak diikuti, maka kerja yang disiapkan oleh penganalisis ujian adalah subjektif iaitu Laporan Ujian tidak akan mempunyai maklumat yang betul untuk mengetahui status kerja/projeknya.

Jika Metrik terlibat dalam projek, maka status tepat kerjanya dengan nombor/data yang betul boleh diterbitkan.

iaitu dalam Laporan Ujian, kami boleh menerbitkan:

 1. Berapa banyak kes ujian telah direka bentuk bagi setiap keperluan?
 2. Berapa banyak kes ujian yang belum direka bentuk?
 3. Berapa banyak kes ujian telah dilaksanakan?
 4. Berapa banyak kes ujian yang diluluskan/gagal/disekat?
 5. Berapa banyak kes ujian yang belum dilaksanakan?
 6. Berapa banyak kecacatan dikenal pasti & apakah keterukan kecacatan tersebut?
 7. Berapa banyak kes ujian yang gagal disebabkan oleh satu kecacatan tertentu? dsb.

Berdasarkan keperluan projek, kami boleh mempunyai lebih banyak metrik daripada senarai yang disebutkan di atas, untuk mengetahuistatus projek secara terperinci.

Berdasarkan metrik di atas, Ketua/Pengurus Ujian akan mendapat pemahaman tentang perkara utama yang dinyatakan di bawah.

 • %ge kerja siap
 • %ge kerja belum siap
 • Masa untuk menyiapkan kerja yang tinggal
 • Sama ada projek berjalan mengikut jadual atau ketinggalan? dsb.

Berdasarkan metrik, jika projek tidak akan siap mengikut jadual, maka pengurus akan membangkitkan penggera kepada pelanggan dan pihak berkepentingan lain dengan memberikan sebab untuk ketinggalan untuk mengelakkan kejutan saat akhir.

Kitaran Hayat Metrik

Jenis Metrik Ujian Manual

Metrik Pengujian terbahagi terutamanya kepada 2 kategori.

 1. Metrik Asas
 2. Metrik Dikira

Metrik Asas: Asas Metrik ialah Metrik yang diperoleh daripada data yang dikumpul oleh Penganalisis Ujian semasa pembangunan dan pelaksanaan kes ujian.

Data ini akan dijejaki sepanjang Kitaran Hayat Ujian. i.e. mengumpul data seperti Jumlah no. kes ujian yang dibangunkan untuk projek (atau) tidak. kes ujian perlu dilaksanakan (atau) tidak. kes ujian lulus/gagal/disekat dsb.

Metrik Dikira: Metrik Dikira diperoleh daripada data yang dikumpul dalam Metrik Asas. Metrik ini biasanya dijejaki oleh ketua/pengurus ujian untuk tujuan Pelaporan Ujian.

Contoh PerisianMetrik Pengujian

Mari kita ambil contoh untuk mengira pelbagai metrik ujian yang digunakan dalam laporan ujian perisian:

Di bawah ialah format jadual untuk data yang diambil daripada Penganalisis Ujian yang sebenarnya terlibat dalam ujian:

Definisi dan Formula untuk Mengira Metrik:

#1) %ge Kes ujian Dilaksanakan : Metrik ini digunakan untuk mendapatkan status pelaksanaan kes ujian dari segi %ge.

%ge Kes ujian Dilaksanakan = ( Bilangan kes Ujian dilaksanakan / Jumlah bilangan kes ujian yang ditulis) * 100.

Jadi, daripada data di atas,

%ge Kes ujian Dilaksanakan = (65 / 100) * 100 = 65%

#2) %ge Kes ujian tidak dilaksanakan : Metrik ini digunakan untuk mendapatkan status pelaksanaan belum selesai bagi kes ujian dari segi %ge.

%ge Kes ujian tidak dilaksanakan = ( Bilangan kes Ujian tidak dilaksanakan / Jumlah kes ujian ditulis) * 100.

Jadi, daripada data di atas,

%ge Kes ujian Disekat = (35 / 100) * 100 = 35%

#3) %ge Kes ujian Lulus : Metrik ini digunakan untuk mendapatkan Lulus %ge bagi kes ujian yang dilaksanakan.

%ge Kes ujian Lulus = ( No. kes Ujian Lulus / Jumlah no. kes Ujian Dilaksanakan) * 100.

Jadi, daripada data di atas,

%ge Kes ujian Lulus = (30 / 65) * 100 = 46%

#4) %ge Kes ujian Gagal : Metrik ini digunakan untuk mendapatkan Fail %ge kes ujian yang dilaksanakan.

%ge Kes ujianGagal = ( Bilangan kes Ujian Gagal / Jumlah bilangan kes Ujian Dilaksanakan) * 100.

Jadi, daripada data di atas,

%ge Kes ujian Lulus = (26 / 65) * 100 = 40%

#5) %ge Kes ujian Disekat : Metrik ini digunakan untuk mendapatkan %ge yang disekat bagi kes ujian yang dilaksanakan. Laporan terperinci boleh diserahkan dengan menyatakan sebab sebenar untuk menyekat kes ujian.

%ge Kes ujian Disekat = ( Bilangan kes Ujian Disekat / Jumlah bilangan kes Ujian Dilaksanakan ) * 100.

Jadi, daripada data di atas,

%ge Kes ujian Disekat = (9 / 65) * 100 = 14%

#6) Ketumpatan Kecacatan = No. Kecacatan yang dikenal pasti / saiz

( Di sini "Saiz" dianggap sebagai keperluan. Oleh itu di sini Ketumpatan Kecacatan dikira sebagai bilangan kecacatan yang dikenal pasti setiap keperluan. Begitu juga, Ketumpatan Kecacatan boleh dikira sebagai bilangan Kecacatan yang dikenal pasti setiap 100 baris kod [ATAU] Bilangan kecacatan yang dikenal pasti setiap modul, dsb. )

Jadi, daripada data di atas,

Ketumpatan Kecacatan = (30 / 5) = 6

#7) Kecekapan Penghapusan Kecacatan (DRE) = ( Bilangan Kecacatan yang ditemui semasa ujian QA / (Bilangan Kecacatan yang ditemui semasa QA ujian +Bilangan Kecacatan yang ditemui oleh Pengguna Akhir)) * 100

DRE digunakan untuk mengenal pasti keberkesanan ujian sistem.

Andaikan, Semasa Pembangunan & Ujian QA, kami telah mengenal pasti 100 kecacatan.

Selepas ujian QA, semasa Alpha & ujian beta,pengguna akhir / pelanggan mengenal pasti 40 kecacatan, yang mungkin dikenal pasti semasa fasa ujian QA.

Kini, DRE akan dikira sebagai,

DRE = [100 / (100 + 40)] * 100 = [100 /140] * 100 = 71%

#8) Kebocoran Kecacatan : Kebocoran Kecacatan ialah Metrik yang digunakan untuk mengenal pasti kecekapan ujian QA iaitu, berapa banyak kecacatan yang terlepas/tergelincir semasa ujian QA.

Kebocoran Kecacatan = ( Bilangan Kecacatan yang ditemui dalam UAT / Bilangan Kecacatan yang ditemui dalam ujian QA.) * 100

Andaikan, Semasa Pembangunan & Ujian QA, kami telah mengenal pasti 100 kecacatan.

Selepas ujian QA, semasa Alpha & Ujian beta, pengguna akhir / pelanggan mengenal pasti 40 kecacatan, yang mungkin dikenal pasti semasa fasa ujian QA.

Kebocoran Kecacatan = (40/100) * 100 = 40%

#9) Kecacatan mengikut Keutamaan : Metrik ini digunakan untuk mengenal pasti no. kecacatan yang dikenal pasti berdasarkan Keterukan / Keutamaan kecacatan yang digunakan untuk menentukan kualiti perisian.

%ge Kecacatan Kritikal = Bilangan Kecacatan Kritikal yang dikenal pasti / Jumlah no. daripada Kecacatan yang dikenal pasti * 100

Daripada data yang tersedia dalam jadual di atas,

%ge Kecacatan Kritikal = 6/ 30 * 100 = 20%

%ge Kecacatan Tinggi = Bilangan Kecacatan Tinggi yang dikenal pasti / Jumlah no. daripada Kecacatan yang dikenal pasti * 100

Daripada data yang tersedia dalam jadual di atas,

%ge Kecacatan Tinggi = 10/ 30 * 100 = 33.33%

%ge Kecacatan Sederhana = Tidak.Kecacatan Sederhana dikenal pasti / Jumlah no. daripada Kecacatan yang dikenal pasti * 100

Daripada data yang tersedia dalam jadual di atas,

%ge Kecacatan Sederhana = 6/ 30 * 100 = 20%

%ge Kecacatan Rendah = Bilangan Kecacatan Rendah dikenal pasti / Jumlah no. daripada Kecacatan yang dikenal pasti * 100

Daripada data yang tersedia dalam jadual di atas,

%ge Kecacatan Rendah = 8/ 30 * 100 = 27%

Kesimpulan

Metrik yang disediakan dalam artikel ini digunakan terutamanya untuk menjana laporan Status Harian/Mingguan dengan data yang tepat semasa fasa pembangunan/pelaksanaan kes ujian & ini juga berguna untuk menjejak status projek & Kualiti perisian.

Mengenai pengarang : Ini adalah siaran tetamu oleh Anuradha K. Dia mempunyai 7+ tahun pengalaman ujian perisian dan kini bekerja sebagai perunding untuk sebuah MNC. Dia juga mempunyai pengetahuan yang baik tentang ujian automasi mudah alih.

Apakah metrik ujian lain yang anda gunakan dalam projek anda? Seperti biasa, beritahu kami pendapat/pertanyaan anda dalam ulasan di bawah.

Bacaan Disyorkan

  Gulung ke atas