Bekerja dengan VBScript Excel Objects

Pengenalan kepada VBScript Excel Objects: Tutorial #11

Dalam tutorial saya sebelum ini, saya menerangkan ‘Acara’ dalam VBScript . Dalam tutorial ini, saya akan membincangkan Objek Excel yang digunakan dalam VBScript. Sila ambil perhatian bahawa ini ialah tutorial ke-11 dalam siri ‘ Pelajari VBScripting ‘ kami.

VBScript menyokong pelbagai jenis objek dan Objek Excel adalah antaranya. Objek Excel terutamanya dirujuk sebagai objek yang memberikan sokongan kepada Pengekod untuk bekerja dan berurusan dengan Helaian Excel.

Tutorial ini memberi anda gambaran keseluruhan2 yang lengkap> proses penciptaan, penambahan, pemadaman, dsb., fail Excel menggunakan Objek Excel dalam VBScript dengan contoh mudah.

Gambaran Keseluruhan

Microsoft Excel perlu dipasang pada komputer anda untuk berfungsi dengan fail Excel. Dengan mencipta Objek Excel, VBScript memberi anda bantuan untuk melaksanakan operasi penting seperti membuat, Buka dan menyunting fail Excel.

Adalah sangat penting untuk memahami topik ini kerana ini membentuk asas untuk bekerja dengan helaian Excel dan oleh itu saya memutuskan untuk memilih ini sebagai salah satu topik dalam siri tutorial VBScript.

Saya akan cuba untuk membuat anda memahami semua kod yang berbeza yang perlu ditulis untuk bekerja dengan fail excel dengan cara yang mudah supaya anda boleh menulis sekeping kod dengan mudah padamiliknya.

Sekarang, mari kita beralih kepada kerja praktikal fail Excel dengan memahami kod yang ditulis untuk senario berbeza yang memfokuskan terutamanya pada yang penting.

Mencipta Fail Excel Menggunakan Objek Excel

Dalam bahagian ini, kita akan melihat pelbagai langkah yang terlibat dalam mencipta fail excel menggunakan mekanisme Objek Excel dalam VBScript.

Berikut ialah Kod untuk Mencipta Fail Excel:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)  ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.Add()       ‘Adding a Workbook to Excel Sheet obj1.Cells(1,1).Value=”Hello!!”         ‘Setting a value in the first-row first column obj1.SaveAs “C:\newexcelfile.xls”   ‘Saving a Workbook obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                  ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                 ‘Releasing Workbook object Set obj=Nothing                                   ‘Releasing Excel object

Mari kita fahami cara ia berfungsi:

 • Pertama, Objek Excel dengan nama 'obj' dicipta menggunakan 'createobject' kata kunci dan mentakrifkan aplikasi Excel dalam parameter semasa anda mencipta Objek Excel.
 • Kemudian Objek Excel yang dibuat di atas dijadikan kelihatan kepada pengguna helaian.
 • Satu Buku Kerja kemudian ditambahkan pada objek excel – obj untuk melaksanakan operasi sebenar di dalam helaian.
 • Seterusnya, tugas utama dilakukan oleh menambahkan nilai dalam lajur pertama baris pertama buku kerja yang dibuat di atas.
 • Buku kerja kemudiannya ditutup sebagai tugasan telah selesai.
 • Objek Excel kemudian keluar kerana tugasan telah selesai.
 • Akhir sekali, kedua-dua objek – obj dan obj1 dilepaskan dengan menggunakan kata kunci 'Nothing'.

Nota : Adalah amalan yang baik untuk melepaskan objek menggunakan 'Set object name = Nothing' selepas selesai tugasan ditamat.

Membaca/Membuka Fail Excel Menggunakan Objek Excel

Dalam bahagian ini, kita akan melihat langkah-langkah yang berbeza untuk membaca data daripada fail excel menggunakan mekanisme Objek Excel dalam VBScript. Saya akan menggunakan fail excel yang sama yang dibuat di atas.

Berikut ialah Kod untuk membaca data daripada fail excel:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)   ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile.xls”)    ‘Opening an Excel file Set obj2=obj1.Worksheets(“Sheet1”)    ‘Referring Sheet1 of excel file Msgbox obj2.Cells(2,2).Value  ‘Value from the specified cell will be read and shown obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                  ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                 ‘Releasing Workbook object Set obj2 = Nothing                               ‘Releasing Worksheet object Set obj=Nothing                                   ‘Releasing Excel object

Mari kita fahami caranya ia berfungsi:

 • Pertama sekali, Objek Excel dengan nama 'obj' dicipta menggunakan kata kunci 'createobject' dan mentakrifkan aplikasi Excel dalam parameter semasa anda mencipta Objek Excel.
 • Kemudian Objek Excel yang dibuat di atas boleh dilihat kepada pengguna helaian.
 • Langkah seterusnya ialah membuka fail excel dengan menyatakan lokasi fail.
 • Kemudian, lembaran kerja buku kerja atau fail excel ditentukan untuk mengakses data daripada helaian tertentu fail excel .
 • Akhir sekali, nilai daripada sel tertentu (lajur ke-2 dari baris ke-2) dibaca dan dipaparkan dengan bantuan kotak mesej.
 • Objek buku kerja ialah kemudian ditutup kerana tugasan telah selesai.
 • Objek Excel kemudian keluar kerana tugasan telah selesai.
 • Akhir sekali, semua objek dikeluarkan dengan menggunakan kata kunci 'Tiada'.

Pemadaman Daripada Fail Excel

Dalam bahagian ini, kita akan melihat langkah-langkah yang terlibat dalam memadam data daripada excelfail menggunakan mekanisme Excel Object dalam VBScript. Saya akan menggunakan fail excel yang sama yang dibuat di atas.

Berikut ialah Kod untuk memadam data daripada fail Excel:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)   ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile.xls”)    ‘Opening an Excel file Set obj2=obj1.Worksheets(“Sheet1”)    ‘Referring Sheet1 of excel file obj2.Rows(“4:4”).Delete           ‘Deleting 4th row from Sheet1 obj1.Save()                                   ‘Saving the file with the changes obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                  ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                 ‘Releasing Workbook object Set obj2 = Nothing                               ‘Releasing Worksheet object

Mari kita fahami cara ia berfungsi:

 • Pertama sekali, Objek Excel dengan nama 'obj' dicipta menggunakan kata kunci 'createobject' dan mentakrifkan aplikasi Excel dalam parameter semasa anda mencipta Objek Excel.
 • Kemudian Objek Excel yang dibuat di atas boleh dilihat kepada pengguna helaian.
 • Langkah seterusnya ialah membuka fail excel dengan menyatakan lokasi fail.
 • Kemudian, lembaran kerja buku kerja atau fail excel ditentukan untuk mengakses data daripada helaian tertentu fail excel.
 • Akhir sekali, baris ke-4 dipadamkan dan perubahan disimpan pada helaian.
 • Objek buku kerja kemudiannya ditutup sebagai tugasan telah selesai.
 • Objek Excel kemudian keluar kerana tugasan telah selesai.
 • Akhir sekali, semua objek dilepaskan dengan menggunakan Kata kunci 'Tiada'.

Penambahan & Pemadaman Helaian daripada Fail Excel

Dalam bahagian ini, mari lihat langkah-langkah berbeza untuk menambah dan memadam helaian excel daripada fail excel menggunakan mekanisme Objek Excel dalam VBScript. Di sini juga saya akan menggunakan fail excel yang sama yang dibuat di atas.

Berikut ialah Kod untuk inisenario:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)   ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile.xls”)    ‘Opening an Excel file Set obj2=obj1.sheets.Add  ‘Adding a new sheet in the excel file obj2.name=”Sheet1”     ‘Assigning a name to the sheet created above Set obj3= obj1.Sheets(“Sheet1”)  ‘Accessing Sheet1 obj3.Delete       ‘Deleting a sheet from an excel file obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                  ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                 ‘Releasing Workbook object Set obj2 = Nothing                               ‘Releasing Worksheet object Set obj3 = Nothing                              ‘Releasing Worksheet object Set obj=Nothing                                   ‘Releasing Excel object

Mari kita fahami cara ia berfungsi:

 • Pertama sekali, Objek Excel dengan nama 'obj' dicipta menggunakan kata kunci 'createobject' dan mentakrifkan aplikasi Excel dalam parameter semasa anda mencipta Objek Excel.
 • Kemudian Objek Excel yang dibuat di atas boleh dilihat kepada pengguna helaian.
 • Langkah seterusnya ialah membuka fail excel dengan menyatakan lokasi fail.
 • Lembaran kerja kemudiannya ditambah pada fail excel dan nama diberikan kepadanya.
 • Kemudian, lembaran kerja buku kerja atau fail excel diakses (dicipta dalam langkah awal) dan ia dipadamkan .
 • Objek buku kerja kemudiannya ditutup kerana tugasan telah selesai.
 • Objek Excel kemudian keluar kerana tugasan telah selesai.
 • Akhir sekali, semua objek dilepaskan dengan menggunakan kata kunci 'Tiada'.

Menyalin & Menampal Data daripada satu Fail Excel ke Fail Excel yang Lain

Dalam bahagian ini, kita akan melihat langkah berbeza yang terlibat dalam menyalin/menampal data daripada satu fail excel ke fail excel yang lain menggunakan mekanisme Objek Excel dalam VBScript. Saya telah menggunakan fail excel yang sama yang digunakan dalam senario di atas.

Berikut ialah Kod untuk senario ini:

Set obj = createobject(“Excel.Application”)   ‘Creating an Excel Object obj.visible=True                                    ‘Making an Excel Object visible Set obj1 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile.xls”)    ‘Opening an Excel file1 Set obj2 = obj.Workbooks.open(“C:\newexcelfile1.xls”)    ‘Opening an Excel file2 obj1.Worksheets(“Sheet1”).usedrange.copy  ‘Copying from an Excel File1 obj2.Worksheets(“Sheet1”).usedrange.pastespecial  ‘Pasting in Excel File2 obj1.Save                                              ‘ Saving Workbook1 obj2.Save                                              ‘Saving Workbook2 obj1.Close                                             ‘Closing a Workbook obj.Quit                                                 ‘Exit from Excel Application Set obj1=Nothing                                ‘Releasing Workbook1 object Set obj2 = Nothing                              ‘Releasing Workbook2 object Set obj=Nothing                                  ‘Releasing Excel object

Mari kita fahami cara ia berfungsi :

 • Pertama sekali, Objek Excel dengan nama 'obj' dicipta menggunakankata kunci 'createobject' dan mentakrifkan aplikasi Excel dalam parameter semasa anda mencipta Objek Excel.
 • Kemudian Objek Excel yang dibuat di atas boleh dilihat kepada pengguna helaian.
 • The langkah seterusnya ialah membuka 2 fail excel dengan menyatakan lokasi fail.
 • Data disalin daripada fail Excel1 dan tampal ke Excel file2.
 • Kedua-dua Fail Excel telah disimpan .
 • Objek buku kerja kemudiannya ditutup kerana tugas telah selesai.
 • Objek Excel kemudian keluar kerana tugasan telah selesai.
 • Akhir sekali, semua objek dilepaskan dengan menggunakan kata kunci 'Tiada'.

Ini adalah beberapa senario penting yang diperlukan dalam pemahaman konsep yang betul. Dan mereka membentuk asas untuk bekerja dan menangani kod untuk mengendalikan pelbagai jenis senario semasa menangani Objek Excel dalam skrip.

Kesimpulan

Excel memainkan peranan utama di mana-mana sahaja. Saya pasti bahawa tutorial ini mesti memberi anda gambaran yang hebat tentang kepentingan dan keberkesanan menggunakan Objek VBS Excel.

Tutorial Seterusnya #12: Tutorial seterusnya kami akan merangkumi 'Objek Sambungan ' dalam VBScript.

Nantikan dan jangan ragu untuk berkongsi pengalaman anda bekerja dengan Excel. Juga, beritahu kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang tutorial ini.

Gulung ke atas