Hur man överför filer från Galaxy S9 till PC

Att överföra filer mellan din #Samsung #Galaxy # S9 och din dator är en enkel uppgift och kan göras manuellt. Allt du behöver är USB-sladden som medföljde din telefon, din S9 och en dator.

Hur man överför filer från Galaxy S9 till datorer

  • Anslut USB-kabeln till porten på din telefon och till din dators USB-port.
  • Skjut fingret nedåt på din telefon från början av skärmen.
  • Klicka på anslutningsikonen.
  • Tryck för andra USB-alternativ.
  • Tryck på Överför filer för att aktivera alternativet.
  • Starta ett filhanteringsprogram på din dator.
  • Gå till mappen i ditt telefons filsystem.
  • Markera filen eller mappen och flytta eller kopiera den sedan till en plats på din dator.